swiss 01

 

swiss 02 

swiss 03 

 

"ARS, czyli jak dbać o miłość?"


Główny Inspektorat Sanitarny od 2013r. realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program został opracowany w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerami Projektu są: Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Zdrowia.
Program „ARS, czyli jak dbać o miłość koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze).
Każda szkoła przystępująca do programu (po zgłoszeniu i przeszkoleniu koordynatora szkolnego) otrzymuje dedykowany pakiet materiałów edukacyjnych: teczkę, która zawiera min. podręcznik autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców. Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które zrealizowane są w czasie
6 godzin lekcyjnych (minimum). Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych. Dodatkowo młodzież, nauczyciele i koordynatorzy programu mogą korzystać z platformy e-learingowej umieszczonej pod adresem www.zdrowiewciazy.pl , na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów. Platforma to wielofunkcyjny portal internetowy, opracowany i zarządzany [przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Dla młodzieży stworzono również stronę internetową www.e-stawiamnazdrowie.pl , na której można nie tylko znaleźć informacje dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, ale również zadać pytania ekspertowi i uzyskać pomoc.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano V edycję programu - w powiecie gnieźnieńskim w 9 szkołach ponadgimnazjalnych, wśród 470 uczniów i 165 rodziców. Program realizowano zgodnie z założeniami, został oceniony pozytywnie, planuje się jego realizację w następnych edycjach.

link do strony, gdzie można pobrać materiały do programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-zagranicznych/560-program-edukacyjny-ars-czyli-jak-dbac-o-milosc

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący.

Loading...