Dzieci, młodzież, kadrę pedagogiczną szkół, a także rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową :

 • Bieg po zdrowie

  bieg po zdrowieProgram edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

  Główne cele programu:
  - opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  - pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  - zwięk¬szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon¬tekście szkodliwości palenia papierosów.

  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

  Podczas zajęć dzieci będą:
  - dyskutować,
  - wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  - przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  - liczyć koszty palenia papierosów,
  - pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  - tworzyć komiks z bohaterami programu.

  Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony został założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej
  pt. „Bieg po zdrowie”.

  Filmy umożliwiają:
  - szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
  - poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
  - poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
  - poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
  - skłonienie do refleksji i przemyśleń.

  Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

 • Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995

  paragraf wsse

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"), przesyłamy zaprojektowany przez Główny Inspektorat Sanitarny nowy wzór znaku zakazu palenia.

  Od 8 września obowiązują nowe przepisy w związku ze zmianą Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najważniejsze dotyczą papierosów elektronicznych które traktowane są jak wyroby tytoniowe. Ustawa wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku, sprzedawca będzie mógł zażądać dokumentu potwierdzającego wiek. Nie będzie też można kupić e-papierosów i pojemników zapasowych w automatach.

  Ustawa wprowadza również ograniczenia co do miejsc palenia, tak jak wy przypadku wyrobów tytoniowych zakaz obowiązuje w miejscach publicznych czyli między innymi na przystankach, w placówkach medycznych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wprowadzono również zakaz sprzedaży na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełniania.

  Osobom, które nie będą stosowały się do zakazu palenia w miejscach publicznych grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

   

   

  pdfNowy znak "ZAKAZ PALENIA" do pobrania

 • Czyste powietrze wokół nas

  wsse-poznanW roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

  Cele szczegółowe programu:
  Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
  Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
  Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
  Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

  Tytuły zajęć:
  Wycieczka,
  Co i dlaczego dymi?
  Jak się czuję kiedy dymi papieros?
  Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  Jak unikać dymu papierosowego?
  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

  Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.
  W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:
  wycieczka
  narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
  „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
  ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
  drama – zabawa w kwiatki,
  piosenka – postać smoka Dinka
  zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
  znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

  Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
  Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
  W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):
  broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowankę dla dzieci, odblaski dla dzieci.


   

Uczniów V klas szkół podstawowych zapraszamy do udziały w konkursie „Palić – nie palić. Oto jest pytanie”, natomiast uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie „ Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń”.
Ponadto organizujemy akcje skierowane do ogółu społeczeństwa: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień rzucania palenia

Światowy dzień rzucania palenia

E-papierosy

E-papierosy

Ustawa o zakazie palenia

Ustawa o zakazie palenia