Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018, raport Głównego Inspektora Sanitarnego


Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.

Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w 2015 r. opracowali projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“.

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy“ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno - edukacyjnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kadry pedagogicznej, pielęgniarek środowiska szkolnego, a także rodziców i opiekunów.

Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ realizowany jest w oparciu o scenariusze zajęć zawarte w broszurze „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.


 

pdf

pobierz plik w formacie PDF 

Druk broszury sfinansowano z budżetu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu za zgodą Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ jest realizowany w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie”.

Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/