mtwct

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym

(5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów)

Cel ogólny Programu
Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe Programu

 1. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju
  emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 2. Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 3. Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich,
  ich rodziców i opiekunów.
 4. Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych
  u dzieci.
 5. Przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu
  i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 6. Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Czas trwania Programu
I edycja (pilotażowa) - II semestr roku szkolnego 2018/2019 styczeń – czerwiec 2019

Organizatorzy Programu

 • Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (OZiPZ WSSE)
 • Poziom powiatowy: pracownicy ds. oświaty zdrowotnej
  i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych z terenu woj. wielkopolskiego (OZiPZ PSSE)
 • Poziom przedszkolny: dyrektorzy i wychowawcy przedszkolni

Materiały i pomoce programowe

 • Broszura wspólna dla dzieci (5-6 letnich)
  i ich rodziców
 • Zestaw kredek woskowych (6 sztuk)
  dla każdego dziecka biorącego udział
  w Programie
 • Prezentacja multimedialna dot. realizacji Programu dla kadry przedszkolnej

bloczek

Treści programowe

 • I część merytoryczna „OCZAMI DZIECKA”
  • Jak nas widzą, tak o nas mówią …
  • Świat jest ciekawy, a my go odkrywamy …
  • Cały świat kręci się wokół nas …
  • Strach ma wielkie oczy …
  • Nasze ciało to MY …
  • Jesteśmy tym co jemy …
 • II część merytoryczna „OD AUTORÓW”
  • Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym
  • Prawidłowy rozwój mowy u dziecka
  • Szczepienia ochronne
  • Co nas gryzie? - Wszawica, Kleszcze

 Materiały do pobrania:

- Prezentacja dla kadry przedszkolnej

- Informacja z realizacji programu na terenie placówkiInformacja z realizacji programu na terenie placówki