Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia realizuje zapisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:  

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia; 

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi; 

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy  w prowadzeniu tej działalności.

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizują ww. zadania wśród różnych grup odbiorców w tym: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, a także dla ogółu społeczeństwa. Programy, akcje i działania informacyjno – edukacyjne podejmowane są w ramach: profilaktyki palenia tytoniu, HIV/AIDS,  chorób  zakaźnych, nowotworowych, popularyzowania zasad  racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie mają działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego i realizowane są przy współpracy z jednostkami samorządowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi mediami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą programów, konkursów, akcji i innych działań oraz zapraszamy do włączania się i korzystania z naszych propozycji.

Pracownicy OZ i PZ PSSE Gniezno:

Ewa Cybułka

Ewa Krzyżańska

adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ul. św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Profilaktyka Palenia Tytoniu

Profilaktyka Palenia Tytoniu

Mamo Tato co Wy na to

Mamo Tato co Wy na to

Zrób Test na HIV

Zrób Test na HIV

Trzymaj formę

Trzymaj formę

Wybierz życie - Pierwszy krok

Wybierz życie - Pierwszy krok

Profilaktyka Raka Piersi

Profilaktyka Raka Piersi

Swiss Contribution

Swiss Contribution

Dopalacze

Dopalacze

Wszawica

Wszawica

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Skąd się biorą produkty ekologiczne