logopis

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 11 lutego 2020 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu wiejskiego Turostowo zaopatrującego miejscowości: Turostowo, Karczewo, Karczewko, Turostówko.

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 28.01.2020 r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że jakość wody nie odbiega od obowiązujących wymagań.

 

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.