logopis

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 07 października 2019 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu wiejskiego Turostowo zaopatrującego miejscowości: Karczewo, Karczewko, Turostowo i Turostówko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 10.09.2019 r.  stwierdzono poprawę jej jakości - związki manganu mieszczą się w granicach dopuszczalnej normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.