logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi  dotyczy wodociągu wiejskiego Łagiewniki Kościelne zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Łagiewniki Kościelne, Myszki, Olekszyn, Wola Łagiewnicka.

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 28.01.2020 r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że jakość wody nie odbiega od obowiązujących wymagań.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.