logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi  dotyczy wodociągu wiejskiego Łagiewniki Kościelne zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Łagiewniki Kościelne, Myszki, Olekszyn, Wola Łagiewnicka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniach: 11.03.2019 r., 18.03.2019 r., 22.03.2019 r. stwierdzono poprawę jej jakości – związki żelaza i manganu oraz parametr mętności, mieszczą się w granicach dopuszczalnej normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.