logopis

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  dotyczy wodociągu zakładowego Malczewo zaopatrującego mieszkańców wsi Malczewo.

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 20.03.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że jakość wody nie odbiega od obowiązujących wymagań.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu