logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu zakładowego Grotkowo zaopatrującego mieszkańców wsi Grotkowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 03.07.2018 r. stwierdzono poprawę jej jakości  - mętność i żelazo mieszczą się w granicach dopuszczalnej normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. 1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu