Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w konkursie „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, a partnerami przedsięwzięcia Kuratorium Oświaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii. Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu gry planszowej, która ma propagować zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Regulaminu konkursu i zgoda na udział dziecka w konkursie:

Czytaj więcej...

balwanFerie zimowe na terenie województwa wielkopolskiego trwały od 12 do 23 lutego 2018r.

W tym czasie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadzili 20 kontroli. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowano w formie wyjazdowej  oraz w formie półkolonii w miejscu zamieszkania.

W czasie działań kontrolnych pracownicy stacji zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-higieniczny, techniczny pomieszczeń i ich wyposażenia, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie prawidłowych warunków do utrzymania higieny osobistej  i posiadanie dokumentacji zdrowotnej personelu i uczestników.

Czytaj więcej...

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA, w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. "dopalaczach".

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

- ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,

Czytaj więcej...

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Ustawa wprowadza:

· całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);

· całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;

· obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.

Czytaj więcej...

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi nieścisłościami i niedomówienia dotyczącymi przerwania ciągu chłodniczego i bezpieczeństwa szczepionek, publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Na jakim obszarze wystąpił  problem?

Podanie szczepionek, które były przechowywane w lodówkach przychodni poza zakresem temperatur określonych w charakterystyce produktu leczniczego (CHPL) miało miejsce w 10 podmiotach na terenie powiatów gorzowskiego i zielonogórskiego.

Ilu pacjentów otrzymało szczepionki spoza łańcucha chłodniczego?

Czytaj więcej...

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Czytaj więcej...

EUROPEJSKA KAMPANIA Z CYKLU:

 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem: „ substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Cele kampanii zaplanowane na lata 2018-1019:

  1. Zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
  2. Propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  3. Wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy;
  4. Hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
  5. Pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
  6. Zwrócenie się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.);
  7. Pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.
Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w sklepach drogeryjnych sieci ROSSMANN nie stwierdzono w obrocie mleka dla niemowląt wyprodukowanego przez francuską firmę Lactalis. Wymienione w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego partie mleka dla niemowląt nie były wprowadzane do obrotu w sklepach sieci ROSSMANN na terenie Gniezna. Zgodnie z oświadczeniem firmy ROSSMANN SDP Sp. z o. o. produkty mleczne francuskiej firmy Lactalis obecnie nie stanowią oferty handlowej firmy ROSSMANN.

W sklepach sieci ROSSMANN, przy kasach zamieszczono „Komunikat Babydream” z informacją o sposobie przyjmowania zwrotów produktu, nawet w przypadku braku posiadania dowodu zakupu. Klient może dokonać zwrotu również w drogerii ROSSMANN, która nie posiada w swoim asortymencie tych produktów.