Konkurs ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

papieroskosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych (corocznie bierze w nim udział około 6 tysięcy uczniów z 40 % szkół podstawowych województwa wielkopolskiego).Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e-papierosów, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów, promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Prace konkursową, która zajęła 1 miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do dnia 6.04.2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno


 Źódło: https://wsse-poznan.pl/images/REGULAMIN_KONKURSU_Pali%C4%87_nie_pali%C4%87_2020.pdf