IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku  IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach w programu edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68. W konkursie mogą wziąć udział szkoły uczestniczące, jak również nieuczestniczące w programie.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu należy przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie w terminie ul. św. Wawrzyńca 18 do dnia 8 kwietnia 2020r. 

Informacja o konkursie została przekazana do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jest również dostępna na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Załączniki -7 :

1. Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletniSzkoła wolna od używek

2. Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletni

3. Klauzula WSSE w Poznaniu niepełnoletni
4. Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie
5. Deklaracja uczestnictwa w konkursie
6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku-osoba niepełnoletnia
7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku-osoba pełnoletnia