IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Konkurs skierowany jest uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs adresowany jest zarówno do szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie.
W roku szkolnym 2019/2020 zmodernizowany został Internetowy System Konkursowy do obsługi Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który dostępny jest na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl
DOSTĘP DLA SZKÓŁ:


1. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl (zakładka Rejestracja). Zgodnie z harmonogramem szkoły mają możliwość rejestracji online do Konkursu w terminie od 16.10.2019r. do 20.12.2019r.
2. Funkcjonalność Internetowego systemu konkursowego została opisana w załączniku nr 5 do regulaminu Konkursu.
3. Nowością w stosunku do ubiegłej edycji Konkursu, jest możliwość dodania przez nauczycieli „Zgód rodziców dziecka na udział ucznia w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!’ rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 6) w formie skanu (pliki pdf, jpg, png) do Systemu. Funkcji tej można używać w sytuacji, gdy jest problem z uzyskaniem mailowej Zgody rodziców (np. rodzic nie posiada skrzynki mailowej, bądź nie docierają do niego maile wysyłane z systemu).
4.Opis ww. funkcjonalności:
a) Nauczyciel wprowadza dane ucznia: imię, nazwisko, klasę (numer, oznaczenie, profil) oraz określa, czy uczeń brał udział w Programie „Trzymaj Formę!”. W przypadku, gdy rodzic nie posiada maila, pole „adres email do rodzica” można pozostawić puste. Następnie należy kliknąć przycisk „dodaj”.
b) Należy przekazać rodzicowi w formie papierowej do podpisu Zgodę rodziców.
c) Po wypełnieniu Zgody rodziców oraz uzyskaniu podpisu rodzica, nauczyciel skanuje dokument lub robi jego zdjęcie.
d) Plik elektroniczny Zgody rodziców (pdf, jpg, png) nauczyciel zapisuje na dysku swojego komputera. Następnie nauczyciel loguje się do Internetowego Systemu Konkursowego i w tabeli z uczniami, w kolumnie „Załącz plik zgody rodzica” klika w przycisk „Dodaj”.
e) Następnie należy kliknąć w przycisk „Przeglądaj”, wybrać plik elektroniczny Zgody rodziców z dysku komputera, a na koniec kliknąć przycisk „Zapisz”.
f) Zgoda rodziców została dodana, co System potwierdza komunikatem o treści: „Zgoda rodzica dla ucznia: (Imię i nazwisko), została poprawnie zapisana w systemie”.
5. Pozostałe funkcjonalności Internetowego Systemu Konkursowego dla szkół nie uległy zmianie w stosunku do zeszłorocznej edycji. O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Szczegółowe zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl