Program Szczepień Ochronnych na 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zawiadamia, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 87 został ogłoszony Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020. Komunikat znajduje się – link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/87/journal/5727


Źródło:

Ministerstwo Zdrowia