ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku.

Organizowanie obchodów Dnia poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ z uwagi na fakt, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę” (rezolucja 35/70 z 5 grudnia).

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_%C5%BBywno%C5%9Bci

Światowy Dzień Żywności
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
16 października 2019 r.

W Światowym Dniu Żywności domagamy się: ‘Zero głodu’ w świecie pełnym taniej i pożywnej żywności dla każdego człowieka.  
 
A jednak w dzisiejszych czasach ponad 820 milinów ludzi cierpi z powodu braku jedzenia.
 
Ponadto kryzys klimatyczny stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.
 
Dwa miliardy mężczyzn, kobiet i dzieci ma nadwagę lub cierpi na otyłość.
 
Niezdrowa dieta stanowi ogromne ryzyko wystąpienia chorób, a nawet śmierci.
 
Niedopuszczalne jest, aby coraz więcej ludzi głodowało, podczas gdy marnuje się ponad 1 miliard ton żywności rocznie.
 
Nadszedł czas, aby zmienić sposób produkcji i konsumpcji, a także ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
 
Musimy przekształcić systemy żywnościowe, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
W 2021 roku chciałbym zwołać szczyt dotyczący systemów żywnościowych, który odbędzie się w ramach obecnie obchodzonej Dekady Działań na Rzecz Żywienia. Przyczyni się on do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Świat bez głodu to imperatyw dla naszego człowieczeństwa.  

Żródło: Strona Główna UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/oionz/swiatowy-dzien-zywnosci/3283