Jubileusz 100-lecia służb sanitarnych w Polsce

Uroczystość podsumowująca 100-lecie działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce i 65-lecie powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbyła się 7 października 2019 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

z1

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, parlamentarzyści, naukowcy działający w obszarze zdrowia publicznego oraz pracownicy inspekcji.

List Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej do uczestników uroczystości odczytała Minister Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP: „Serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ich służbę dla Rzeczypospolitej”.

Obecny na spotkaniu  Mariusz Kamiński  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator ds. Służb Specjalnych  podziękował wszystkim pracownikom za pracę i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Głos zabrali także:

Łukasz Szumowski Minister Zdrowia:

– Dziękuję Państwu, że Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiada na wyzwania współczesności i edukuje młodzież mówiąc, co jest dobre a co złe.

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta:

– Polska, aby była niepodległa i silna to musi być Polską zdrową.

Spotkanie było okazją do przypomnienia historii polskich służb sanitarno – epidemiologicznych, zapoznania się z przekrojem działalności i osiągnięciami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podczas uroczystości osoby najbardziej zasłużone na rzecz zdrowia publicznego otrzymały odznaczenia państwowe.

z11

Galę uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W 2019 roku przypada 100 rocznica urodzin Stanisława Hadyny: kompozytora, dyrygenta, a przede wszystkim założyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu.

Przed nami kolejne 100 lat dbania o zdrowie Polaków, bo zdrowie publiczne jest najważniejsze.


źródło:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jubileusz-100-lecia-sluzb-sanitarnych-w-polsce/