Komunikat z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Plaża Rybno Wielkie"

logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia  30 lipca 2019 roku

 w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Plaża Rybno Wielkie"

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. pobrane zostały próbki wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Plaża Rybno Wielkie".

Na podstawie sprawozdania z badań ocenia się, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli "Plaża Rybno Wielkie" jest przydatna do kąpieli.

Jednocześnie przypomina się, że w związku z pismem   Wójta Gminy Kiszkowo otrzymanym dnia 04.07.2019 r. miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli "Plaża Rybno Wielkie" jest zamknięte do odwołania.