logopis

I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż na terenie powiatu gnieźnieńskiego w dniu 19.10.2020 r. godz. 08:00  z powodu podejrzenia koronawirusem:

 • 31 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym,
 • nie ma osób hospitalizowanych,                 
 • poddanych kwarantannie są 863 osoby.

W związku z dodatnim wynikiem w kierunku SARS-Cov-2 obecnie:

 • 14 osób jest hospitalizowanych,
 • 73 osób jest w izolacji,
 • wyleczonych jest 290 osób,
 • stwierdzono zgon 10 osób.

Ogółem na dzień 19.10.2020 r. godz. 08:00 stwierdzono 407 przypadków potwierdzonych  zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Ponadto stwierdzono 20 przypadków zachorowań wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, gdzie do narażenia doszło na terenie powiatu słupeckiego. Osoby te pozostają pod nadzorem Inspektora Wojskowego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informuję, iż na dzień 19.10.2020 r. na godz. 08:00 na kwarantannie obowiązkowej  w związku z przekroczeniem granicy przebywa 53 osoby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w związku z pobytem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gnieźnie na kwarantannie do odwołania nie będą przyjmowane próby do Laboratorium PSSE Gniezno. Badania, które są w trakcie realizacji zostaną wykonane, a wyniki wydane. Informuję, iż badania wykonać można w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 60, materiał przyjmowany jest od poniedziałku do czwartku do godziny 11:00. Porady grzybowe udziela WSSE Poznań, ul. Libelta 36 pokój 113, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00 oraz w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną lub telefonicznie – telefon alarmowy: 693 023 355.

W związku z powyższą sytuacją epidemiologiczną decyzje administracyjne dla osób przebywających na kwarantannie będą wydawane w możliwie jak najszybszym czasie. Ponadto, uprzejmie informuję, iż w sposób ciągły prowadzony jest nadzór w zakresie podejmowania działań zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażań SARS-CoV-2 na terenie powiatu gnieźnieńskiego, który przedstawiam Państwu w powyższym meldunku stan na dzień 19.10.2020 r. godzina 8:00.


Aktualne dane dot. zachorowań z powodu koronawirusa w województwie wielkopolskim - link: https://wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/410-covid-19

logopis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż od dnia 16.10.2020 r. do odwołania Laboratorium Bakteriologiczne nie przyjmuje prób do badań.

Badania będące w realizacji zostaną wykonane.


W sprawach pilnych kontakt za pośrednictwem drogi elektronicznej lub pod nr telefonu alarmowego 639 023 355


Porady grzybowe udzielają Grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Libelta 36, piętro I, pok.113

 • od 14.09.2020 r.: poniedziałek - piątek w godz. 1100 do 1400 

 • od 19.09.2020 r.: sobota w godz. 1200do 1600  

Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, dostosowujemy nasze działania do obecnej sytuacji. Co się zmienia? Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy. Zwiększamy liczbę łóżek w szpitalach, a także usprawniamy proces koordynacji przepływu pacjentów pomiędzy placówkami. Dodatkowo, w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

noweobo.jpg

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w dniu 04.10.2020r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkowie w mszy św. o godz. 10:30 uczestniczyła osoba zakażona SARS-CoV-2.

W związku z powyższym informuję, iż osoby, które uczestniczyły w ww. mszy św. w przypadku wystąpienia objawów chorobowych kontaktowały się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie tel. 61 426-22-42 lub tel. alarmowy 693 023 355.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w dniach 29.09.2020r., 30.09.2020r. oraz 2.10.2020r. w Punkcie Pobrań DIAGNOSTYKA przy ul. Roosevelta w Gnieźnie stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u pracownika ww. placówki.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż osoby przebywające w podanych dniach w ww. Punkcie Pobrań, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych kontaktowali się telefonicznie z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ponadto informuję, iż kierownictwo ww. placówki przesłało do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gnieźnie dokument potwierdzający dezynfekcję pomieszczeń Punktu Pobrań.

produkcja_żywności_COVER

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności– wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych którzy eksportują swoje produkty do krajów trzecich.

Należy zwrócić uwagę, że wytyczne WHO zalecają aby w zakładach branży spożywczej utrzymać co najmniej 1 m odległości między pracownikami. Polskie przepisy wydane w związku z epidemią COVID-19, w tym przede wszystkim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.), są bardziej restrykcyjne. Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia zakłady pracy są obowiązane zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii. Wytyczne WHO należy więc stosować biorąc jednakże pod uwagę bardziej restrykcyjne wymagania. Dokument ten zawiera wiele przykładowych rozwiązań zachowania właściwego dystansu fizycznego w zakładach, jak również wskazuje najważniejsze działania, które mogą zostać podjęte aby zapobiec sytuacjom kryzysowym wynikającymz zakażenia pracowników koronawirusem.


źródło:https://www.gov.pl/web/gis/covid-19-i-bezpieczenstwo-zywnosci-wytyczne-dla-przedsiebiorstw-sektora-spozywczego

 

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce.

Sześć schematów, które, publikujemy, opisują różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Prezentowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i na innych poziomach opieki.  

Schematy dotyczą sytuacji, gdy pacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub gdy nie wystąpią wszystkie te objawy naraz, ale ma infekcję. 

Pacjent jest samodzielny i ma objawy

Jak wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ dla pacjenta samodzielnego, który ma cztery objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku? 

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.  

Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe, tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne cztery objawy tej choroby:  

 • temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza 
 • kaszel 
 • duszność 
 • utrata węchu lub smaku. 

Jeśli pacjent ma takie objawy, wtedy lekarz podstawowej opieki zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).  

Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl.  

Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie: https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Czytaj więcej...

BPZ2020

Informacje o naszym programie „Bieg po zdrowie” zostały opublikowane na stronach:  Ministerstwa Edukacji Narodowej i epodreczniki.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/bieg-po-zdrowie-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej

https://epodreczniki.pl/a/ksztalcenie-ogolne---materialy-podmiotow-zewnetrznych/DeIYjB0Mi

Zachęcamy do udziału w programie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w dniach 20.09.2020 r., 23.09.2020 r., 24.09.2020 r., 27.09.2020 r. oraz 29.09.2020 r. ze stacji Gniezno do stacji Poznań Główny pociągiem Koleje Wielkopolskie relacji Gniezno –Poznań Główny (wyjazd z Gniezna godz. 17.23) oraz w dniach 21.09.2020 r., 24.09.2020 r., 25.09.2020 r., 28.09.2020 r., 30.09.2020 r. ze stacji Poznań Główny do stacji Gniezno, pociągiem POLREGIO relacji Poznań Główny – Bydgoszcz Główna (wyjazd z Poznania godz.7.51), a także w dniu 26.09.2020 r.  ze stacji Gniezno, pociągiem Koleje Wielkopolskie relacji Mogilno – Poznań Główny (wyjazd z Gniezna godz. 05.08) oraz ze stacji Poznań Główny do stacji Gniezno, pociągiem  POLREGIO relacji Poznań Główny – Toruń Główny (wyjazd z Poznania  godz 19.53) podróżowała osoba, u której w dniu 30.09.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem. 

W związku z powyższym proszę, aby wszystkie osoby podróżujące w ww. pociągami, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych zgłaszały się do lekarzy POZ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza  uczniów szkół ponadpodstawowych  do udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS  pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. W roku szkolnym 2020/21 odbędzie się kolejna edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową .

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu (WSSE w Poznaniu), Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi z terenu województwa wielkopolskiego.

Tegoroczny konkurs, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie zrealizowany z pominięciem etapu powiatowego.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Koordynator szkolny wysyła prace wraz załącznikami tylko w wersji elektronicznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu do dnia 06.11.2020r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 –2021.

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w dniu 20.09.2020r. w kościele pw. Bł. Michała Kozala przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie we Mszy św. o godz. 7.30 uczestniczyła osoba zakażona SARS-CoV-2. W związku z powyższym proszę, aby osoby, które uczestniczyły w ww. mszy św. kontaktowały się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie tel. 61 426 22 42, tel. alarmowy 693 023 355, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów niezwłocznie kontaktowały się z lekarzem POZ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż  w dniu 13.09.2020 r. z Sopotu do Gniezna pociągiem InterCity Heweliusz relacji Gdynia Główna – Wrocław Główny (wyjazd z Gdyni  11:34) podróżowała osoba, u której w dniu 21.09.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoba zajmowała miejsce w wagonie 24.
W związku z powyższym proszę, aby wszystkie osoby podróżujące w ww. wagonie, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów do 23.09.2020r. zgłaszały się do swoich lekarzy POZ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w dniach od 14.09.2020 r.  do  21.09.2020 r. z Pobiedzisk do Poznań Garbary pociągiem Koleje Wielkopolskie relacji Gniezno – Zbąszyń (wyjazd z Pobiedzisk 07:00) oraz z Poznań Główny do Pobiedzisk pociągiem Koleje Wielkopolskie (wyjazd z Poznania 16:52) podróżowała osoba, u której w dniu 22.09.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem. W dniu 21.09.2020 r. ww. osoba podróżowała ze stacji Poznań Garbary do stacji Pobiedziska pociągiem POLREGIO (wyjazd pociągu ze stacji Poznań Główny 13:48). W związku z powyższym proszę, aby wszystkie osoby podróżujące w ww. pociągami, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów do 01.10.2020r. zgłaszały się do swoich lekarzy POZ.

Podkategorie