Komórki organizacyjne PSSE w Gnieźnie i osoby sprawujące w nich funkcje.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie
mgr Anna Stejakowska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 201

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie
mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat
tel. 61 426 22 42/43 wew. 202

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Dorota Andrzejewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 206

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat
tel. 61 426 22 42/43 wew. 202

Kierownik Sekcji Higieny Pracy
mgr inż. Anna Skupiewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 203

Kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
mgr Iwona Malinger
tel. 61 426 22 42/43 wew. 204

p.o. Kierownik Laboratorium Bakteriologicznego
mgr Ewelina Skibińska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 205

Główny Księgowy - Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
Iwona Krysztofiak
tel. 61 426 22 42/43 wew. 212