koronaslder


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku ze zbliżającym się okresem wakacji letnich zachęca do zapoznania się z informacjami opracowanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu na temat zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku  dzieci i młodzieży. Ponadto informuje, że w styczniu 2019 r. ukazało się  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.59).

https://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/wypoczynek

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów potrzebna jest bowiem woda.

Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień.

Czytaj więcej: Komary w Polsce - ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie oraz Fundacja Bonum Humanum we współpracy z  Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku byli organizatorami Konferencji edukacyjno-metodycznej pt.: „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)”, która odbyła się 7 czerwca 2019r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Konferencja skierowana była do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników samorządów lokalnych i opieki społecznej, kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób.

Przedmiotem konferencji były takie obszary problemowe jak: tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków – nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień. Przyczyny rozwoju problemów narkotykowo-dopalaczowych. Kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami. Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa własnego. Podstawy pomocy przedmedycznej. Delegacje profilaktyczne.

Czytaj więcej: Konferencja edukacyjno – metodyczna pt. „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)”

Komisja Europejska zadecydowała o wprowadzeniu zakazu stosowania w żywności ziela prześli (Ephedra species) i kory johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) oraz preparatów z nich uzyskanych.

W odniesieniu do przęśli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że narażenie na sumę alkaloidów przęśli lub na efedrynę w żywności, głównie w suplementach diety, może prowadzić do poważnych negatywnych skutków dla układu krążenia i dla ośrodkowego układu nerwowego (takich jak nadciśnienie i udar), które mogą nasilać się w połączeniu z kofeiną. Stwierdzono również, że stosowanie w żywności ziela przęśli i preparatów z niego, stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi ze względu na zawartość alkaloidów.

Kora johimby lekarskiej zawiera alkaloidy indolowe o znaczeniu biologicznym. Johimbina, główny alkaloid kory johimby jest używany jako składnik aktywny w wielu produktach leczniczych, dla których opisano działania niepożądane, jest alkaloidem wykazującym działanie polegające na pobudzaniu ośrodkowego układu nerwowego i ośrodków rdzenia kręgowego. Może wywoływać szereg działań niepożądanych, w tym bezsenność, drżączkę, stany pobudzenia, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardię, nudności i wymioty.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-nie-dla-johimby-lekarskiej-i-przesli-w-zywnosci/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w styczniu 2019r. podjął współpracę przy organizacji konkursu plastyczno-profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” , którego głównym organizatorem byli dyrektor i pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.

Konkurs adresowany był dla dzieci klas V-VIII , a także  placówek specjalnych z miasta Gniezna.

Cel konkursu: kształtowanie prawidłowych postaw, zachowań, metod bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu  plakatu w dowolnej technice. Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Gnieźnie brał udział w pracach komisji konkursowej.

Dnia 30.05.2019r. w Miejskim Ośrodku Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej 106 w Gnieźnie odbyła się uroczystość finałowa, w której brali udział laureaci i organizatorzy konkursu, w tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, który wręczył laureatom ufundowane nagrody.

Zwycięska praca Amelii Młodzikowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie,  została wydrukowana w formie profesjonalnego plakatu i będzie  dostarczona do szkół oraz miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży min. za pośrednictwem pracowników PSSE Gnieźnie.

wakacje

7 czerwca 2019 r. jest dniem inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day). Tematem przewodnim  jest „Bezpieczeństwo żywności, biznes każdego”.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi, iż bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów.

Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Szacuje się, że rocznie około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rzetelne informowanie społeczeństwa i kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci/

titonic
Dnia  31.05.2019r. w holu NZOZ Lekarze Rodzinni i Pediatrzy „Ambulatorium” ul. Wrzesińska 28 w Gnieźnie w godz. został zorganizowany punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gnieźnie udzielali informacji nt. szkodliwości palenia tytoniu, wykonywali badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera, udostępniono także ulotki i gadżety promocyjne.

Czytaj więcej: Punkt informacyjno-edukacyjny z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu

Zapraszamy do Serwisu kąpieliskowego w 2019 r.

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający  oznakowany na mapie Polski – wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.
Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września (w tych ramach czasowych sezony kąpielowe dla poszczególnych kąpielisk rozpoczynają się i kończą).
Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski, z listy kąpielisk lub przy pomocy wyszukiwarki kąpielisk jest możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane dotyczące: jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacji i profilu kąpieliska.

https://sk.gis.gov.pl/index.php

 

Kampania „Jasne jak Słońce”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, prowadzi kampanię „Jasne jak Słońce”. Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o kampanii na stronie: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl

nosmoking

Główny Inspektorat Sanitarny z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu w dniu 31 maja 2019r., organizuje spotkanie tweet-up meeting - obalamy mity, pt. ”Ile legislacji, a ile edukacji w profilaktyce palenia tytoniu", które odbędzie się w siedzibie GIS w Warszawie w godzinach 12.00-14.00. W trakcie spotkania odbędzie się debata w gronie eksperckim nt. legislacji i edukacji w zakresie profilaktyki palenia tytoniu w Polsce, obalająca pojawiające się w mediach mity. Debata ma na celu promocję polskich działań w obszarze przeciwdziałania szkodliwym skutkom używania wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów oraz systemów podgrzewających tytoń.

Spotkanie transmitowane będzie na portalach społecznościowych GIS /Facebook/.

W załączeniu link nt. Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019r.

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019

nosmokingŚwiatowy Dzień bez Papierosa – 31 maja został ustanowiony przez WHO w 1988 r. ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

W tegorocznej edycji zwracaj się szczególną uwagę na zdrowie płuc i od tytoniowe choroby układu oddechowego.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Bez Tytoniu 2019 „Tytoń i zdrowie płuc”

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały liczne podtopienia, Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które  mogą być  groźne dla zdrowia i życia

Postępowania ze studniami w warunkach krytycznych

Potwierdzeniem, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, że woda jest bezpieczna do spożycia jest przeprowadzenie badania jej jakości w laboratoriach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratoriach zatwierdzonym przez ww. organy (lista dostępna na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych). Powinno się wykonać co najmniej  badania następujących parametrów:

  1. mikrobiologicznych Escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli;
  2. fizykochemicznych azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, twardość, utlenialność, jon amonowy), które w razie potrzeby mogą zostać rozszerzone.

Po ustąpieniu powodzi lub podtopienia woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

Czytaj więcej: Informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

IACM

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest  co roku w trzecią niedzielę maja, jako  wyraz pamięci o wszystkich tych, którzy zmarli z powodu AIDS.

Większa świadomości dotycząca  zakażeń HIV, duży odsetek osób wykonujących testy diagnostyczne w kierunku HIV, możliwość  leczenia zakażonych osób, spowodowały, że liczby umierających z powodu HIV/AIDS  maleją,  jednak  nadal HIV/AIDS jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego.

Na świecie żyje 36,7 mln ludzi z HIV/AIDS. W 2016r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,8 mln ludzi, liczba zgonów na AIDS uległa zmniejszeniu o 48%, ale w 2016 r. 1 mln ludzi zmarło z powodu HIV/AIDS. (dane z Krajowego Centrum ds. AIDS)

W Polsce od początku epidemii (1985 r.) do 31.10.2018r. zarejestrowano:
23656 zakażonych ogółem
3 657 zachorowań na AIDS,
1 408 chorych zmarło (www.pzh.gov.pl)
W chwili obecnej nie ma szczepionki na HIV.  Próby wyeliminowania HIV z organizmu człowieka na powszechną skalę  nie udają się. Doniesienia mediów o przełomie w leczeniu HIV są przedwczesne.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS