koronaslder


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody, przekazuje link do opracowania pt.: Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów.  Opracowanie zostało sporządzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje Państwu ulotkę: Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych, zawierającą skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich.


Link:  https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zbior-zasad-dobrej-praktyki-dla-konsumentow-korzystajacych-z-wody-ze-studni-oligocenskich-publicznie-dostepnych-kompendium-dla-konsumentow/

papieroskosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych (corocznie bierze w nim udział około 6 tysięcy uczniów z 40 % szkół podstawowych województwa wielkopolskiego).Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e-papierosów, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów, promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Prace konkursową, która zajęła 1 miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do dnia 6.04.2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno


 Źódło: https://wsse-poznan.pl/images/REGULAMIN_KONKURSU_Pali%C4%87_nie_pali%C4%87_2020.pdf

pararowerLiczba osób zakażonych HIV (wirus niedoboru odporności) wciąż wzrasta, a nieleczone zakażenie HIV prowadzi do zespołu nabytego niedoboru odporności – AIDS, a następnie śmierci. Wirus HIV po przedostaniu się do organizmy człowieka mnoży się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie wykona się testu diagnostycznego można nawet przez 10–12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych.

Wbrew obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę. W związku z tym, wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi – także w Walentynki.

Od początku epidemii włożono dużo wysiłku i przeznaczono wiele środków na walkę z HIV i AIDS - zaprocentowało to ogromnymi postępami w leczeniu tych zakażeń. Dziś, dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej (HIV jest retrowirusem), zakażenie nie powinno już się kojarzyć z nieuchronną śmiercią. Obecnie osoby zakażone, które przyjmują leki antyretrowirusowe (ARV), mogą normalnie pracować, zakładać rodziny, mieć zdrowe dzieci. Jeśli są pod stałą opieką specjalistów i są leczone zgodnie ze wskazaniami medycznymi, mogą dożyć do późnej starości. Wiele osób żyjących z HIV nie mówi o swoim zakażeniu innym ludziom obawiając się braku zrozumienia oraz dyskryminacji. Jednak  partner seksualny, czy najbliższa rodzina osoby zakażonej powinni zostać poinformowani, aby podjąć odpowiednie kroki celem ochrony ich przed niebezpieczeństwem zakażenia. Przy stosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia podczas kontaktów seksualnych (prezerwatywy) oraz zachowaniu podstawowych zasad higieny, można bez obaw mieszkać i pracować razem z osobą seropozytywną.

Czytaj więcej: Bezpieczne Walentynki

balwanFerie zimowe na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. trwały od 27 stycznia do 7 lutego. W tym czasie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadzili 18 kontroli turnusów. W elektronicznej bazie wypoczynku zgłoszono ogółem 30 turnusów w formie wyjazdowej  oraz w formie półkolonii w miejscu zamieszkania.

W czasie działań kontrolnych pracownicy stacji zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-higieniczny, techniczny pomieszczeń i ich wyposażenia, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie prawidłowych warunków do utrzymania higieny osobistej i posiadanie dokumentacji zdrowotnej personelu i uczestników.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego z wypoczynku w miejscu zamieszkania skorzystało 710 uczestników podczas 18 skontrolowanych turnusów. Półkolonie odbyły się  w placówkach oświatowych miasta Gniezno i Czerniejewo oraz w ośrodkach sportu i rekreacji w Gnieźnie i Trzemesznie. Kolonie dla dzieci i młodzieży zorganizowano w Witkowie i Skorzęcinie. Podczas półkolonii dzieci miały możliwość spożywania ciepłych posiłków. Najczęściej były to dofinansowane śniadania i obiady. Kontrole nie wykazały uchybień sanitarnych. Nie stwierdzono również zatruć pokarmowych, wypadków i urazów.

W czasie wypoczynku zimowego rodzice nie zgłaszali żadnych nieprawidłowości i wątpliwości pod adresem organizatorów wypoczynku.

Uwaga do rodziców i opiekunów:  przed wyjazdem dziecka na wypoczynek zorganizowany należy sprawdzić, czy organizator zgłosił wypoczynek w ogólnokrajowej bazie wypoczynku na stronie: wypoczynek.men.gov.pl .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zamierza przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku  IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach w programu edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68. W konkursie mogą wziąć udział szkoły uczestniczące, jak również nieuczestniczące w programie.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu należy przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie w terminie ul. św. Wawrzyńca 18 do dnia 8 kwietnia 2020r. 

Informacja o konkursie została przekazana do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jest również dostępna na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Załączniki -7 :

Czytaj więcej: IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

rozowawstazka
Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, Polska Unia Onkologii zainicjowała akcję „Dzień Drzwi Otwartych” w placówkach onkologicznych i hematologicznych na terenie całego kraju. Celem akcji jest edukacja zdrowotna społeczeństwa, mająca przekonać o korzyściach z profilaktyki przeciwnowotworowej. Organizowany cyklicznie od 2000 roku „Dzień Drzwi Otwartych” ma charakter edukacji społecznej. Akcja stała się tradycją, przypominającą o problemie rosnącej zachorowalności na nowotwory, a także o tym, że warto troszczyć się o swoje zdrowie i brać udział w badaniach profilaktycznych.

Polska Unia Onkologii proponuje, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r. Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

Więcej o apelu Polskiej Unii Onkologii oraz  akcji „Dzień Drzwi Otwartych”(tzw. Biała sobota”) 1 lutego 2020 r. link: http://www.puo.pl/pokonajmy-raka/dzien-drzwi-otwartych/xx-dzien-drzwi-otwartych

W Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15 w Poznaniu 1.02.2020r. w godzinach od 10.00-14.00.odbędą się bezpłatne porady i konsultacje  dotyczące profilaktyki min. raka piersi, jądra i skóry.

rozowawstazkaEuropejski Kodeks Walki z Rakiem jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, mającym na celu przedstawienie działań, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Jest to dwanaście porad, do których można stosować się bez wcześniejszych przygotowywań czy specjalnych umiejętności, aby ochronić siebie i swoich bliskich przed nowotworem.

12 sposobów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka

 1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
 2. Stwórz w domu środowisko wolne  od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.
 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:
 • jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;
 • ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;
 • unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.
 1. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.
 2. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
 3. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
 5. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:
 • karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;
 • hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.
 1. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);
 • wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt).
 1. Bierz udział w zorganizowanych programach badan przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:
 • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet);
 • raka piersi (u kobiet);
 • raka szyjki macicy (u kobiet).

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).

W związku z nowelizacją rozporządzenia  Elektroniczny System Powiadamiania oraz publiczny rejestr muszą zostać dostosowane. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w systemie oraz rejestrze opublikowane zostaną osobnym komunikatem w najbliższym czasie.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie czytelności rejestru środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania. Wszelkie wpisy i zmiany w rejestrze będą obecnie dokonywane w jednolity, opisany w rozporządzeniu sposób. Dzięki jednoznacznemu określeniu sytuacji produktu, którego dotyczy powiadomienie w rejestrze, uproszczona zostanie komunikacja z przedsiębiorcami i konsumentami. Gdy w związku z prowadzonym przez GIS monitorowaniem zgłaszanych powiadomień  dane w weryfikowanym powiadomieniu potwierdzają prawidłowość kwalifikacji – dokonane zostaną odpowiednie wpisy do rejestru, bez konieczności prowadzenia odrębnej czasochłonnej korespondencji. Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/


Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

KOMUNIKAT WSPÓLNY
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczący przypadków odmowy
poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego informacjami o tym, że lekarze wykonujący obowiązkowe szczepienia ochronne coraz częściej spotykają się z odmową realizacji szczepienia do czasu spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, a jednocześnie w związku z potrzebą podkreślenia faktu, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Główny Inspektor Sanitarny przedstawiają następujące stanowisko.

Czytaj więcej: Prezes NRL i Główny Inspektor Sanitarny ws przypadków odmowy poddania się obowiązkowemu...

Zalecenia:

 • Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.
 • Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Jednocześnie, w związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Źródło GIS : https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-po-posiedzeniu-komisji-epidemiologii-chorob-zakaznych-i-szczepien-ochronnych-z-dnia-22-stycznia-2020-r-w-sprawie-nowego-koronawirusa-2019-ncov-skierowany-do/

Ferie zimowe są okresem, kiedy  młodzież wyjeżdżająca na wypoczynek często jest narażona na działalność dilerów narkotyków. Jest to też czas, gdzie pozostawiona bez opieki, eksperymentuje z nowymi środkami psychoaktywnymi oraz dopuszcza się niebezpiecznych zachowań.

Od wielu lat często słyszycie o Nowych narkotykach wcześniej zwanych „dopalaczami”. Są to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym Research Chemicals (RC) – m.in.: pod tą nazwą kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych środków. Nowe narkotyki znajdują się również w asortymencie  dilerów handlujących środkami psychoaktywnymi.

Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać się w sposób nietypowy, spędza więcej czasu poza domem z grupą nowych znajomych, a jednocześnie unika kontaktu z rodzicami (opiekunami), zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka się na długie godziny w swoim pokoju – sprawdź co się dzieje.

Być może zażywa narkotyki.

Więcej informacji strona GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/ferie-bez-uzywek/

Nowy system usprawni nadzór nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania, a jednocześnie ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza powiadomienia i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w składanych powiadomieniach.

Z nowego systemu korzystać będą nadal przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze kwalifikowane jako:

1)  suplementy diety;

2) żywność wzbogacana;

3) żywność specjalnego przeznaczenia medycznego;

4) preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

a w przyszłości również jako: preparaty do dalszego żywienia niemowląt (zawierające substancje inne niż wymienione w Załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/127 – obowiązek powiadomienia od dnia 22 lutego 2020 r.; wytwarzane z hydrolizatów białkowych – od 22 lutego 2021 r.) oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (obowiązek powiadomienia od dnia 27 października 2022 r.).

Czytaj więcej: Główny Inspektorat Sanitarny uruchomi nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu...

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w bieżącym roku zostanie zrealizowana edycja pilotażowa w kilku przedszkolach. W tym celu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie przeszkoliła realizatorów programu. Szkolenie odbyło się 15 stycznia 2020 roku w siedzibie PSSE w Gnieźnie. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.   Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Czytaj więcej: Skąd się biorą produkty ekologiczne

13 stycznia br. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. W tym roku szkolnym w całym kraju wolne będzie miało prawie 4,6 mln uczniów z 21 215 szkół.

Nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  https://wypoczynek.men.gov.pl znajduje się ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca wypoczynku.

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych ferii.

W trakcie przeprowadzanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontroli,  oceniane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in: stanu czystości pomieszczeń; dostępu do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników); sposobu zapewnienia opieki medycznej; stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej jakości zdrowotnej; stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji

sanitarno-epidemiologicznych.

Pobierz:

pnf


Źródło GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie/

Podkategorie