koronaslder


 

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w celu wzmocnienia działań promocyjnych dotyczących konkursu „Szkoła wolna od używek” przekazuje zaproszenie do udziału w konkursie podpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół ponadpodstawowych.  Przypominam, że termin nadsyłania prac konkursowych wraz  z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie upływa dnia 8 kwietnia 2020r.

Szkoła wolna od używek

Szkoła wolna od używek

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informację otrzymaną od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który we współpracy
z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Higienicznego, zwraca się z prośbą
o rozpowszechnienie informacji o Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Pro Salute pod hasłem „Tulipany Mocy”.

Akcja dotyczy dzieci z dystrofią mięśniową i ma na celu dostarczenie społeczeństwu wiedzy nt. dystrofii mięśniowej i uwrażliwienie otoczenia na problem osób z dystrofią mięśniową Duchenne'a.

Więcej szczegółów na stronie www.prosalute.com.pl

Jak skutecznie dezynfekować ręce

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu

Czytaj więcej: Jak skutecznie dezynfekować ręce

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY OSTRZEGA,

w ostatnim czasie, głównie na terenie województwa łódzkiego, pojawia się narkotyk dostępny w postaci plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym, sprzedawany przez dilerów w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy (odurzenie) może powodować zatrucie, a nawet zgon.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny...

szkolenie Wybierz życie

szkolenie wybierzżycieDnia 12.02.2020r. w Sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie odbyło się spotkanie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Jest to ogólnopolski program dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy, który w powiecie gnieźnieńskim realizowany jest w 7 szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia prowadził lek. ginekolog – p. Wojciech Łącki, który omówił przyczyny, epidemiologię, objawy, leczenie i zapobieganie rakowi szyjki macicy. Odbyła się także dystrybucja materiałów do realizacji programu. W szkoleniu udział wzięło  6 koordynatorów programu oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie-razem 13 osób.

szkolenie Walentynki1

W związku z akcją Bezpieczne Walentynki pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadził spotkanie z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie nt. profilaktyki HIV/AIDS. Omówiono min. epidemiologię HIV/AIDS na świecie i w Polsce, drogi, przebieg  i ryzyko zakażenia, testowanie w kierunku wirusa HIV, terapię ARV. Uczniom  przekazano ulotki nt. HIV/AIDS oraz adresy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, numer telefonu zaufania i adres strony poradni internetowej. W spotkaniu udział wzięło 80 uczniów.

szkolenie szczepieniaW dniu 12.02.2020r. w Przedszkolu nr 3 w Gnieźnie oraz 13.02.2020r. w Przedszkolu w Niechanowie odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli nt. obowiązkowych szczepień ochronnych. Pracownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przekazywał treści w zakresie szczepień tj. - co to jest szczepionka, jak działa, czy szczepienia są skuteczne i bezpieczne, obowiązek szczepień, niepożądane odczyny poszczepienne, sytuacja epidemiologiczna w zakresie niektórych chorób zakaźnych. Rodzicom przekazano ulotki nt. szczepień. W szkoleniach wzięło udział łącznie 101 rodziców oraz przedstawiciele przedszkoli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody, przekazuje link do opracowania pt.: Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów.  Opracowanie zostało sporządzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje Państwu ulotkę: Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych, zawierającą skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich.


Link:  https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zbior-zasad-dobrej-praktyki-dla-konsumentow-korzystajacych-z-wody-ze-studni-oligocenskich-publicznie-dostepnych-kompendium-dla-konsumentow/

papieroskosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych (corocznie bierze w nim udział około 6 tysięcy uczniów z 40 % szkół podstawowych województwa wielkopolskiego).Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e-papierosów, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów, promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Prace konkursową, która zajęła 1 miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do dnia 6.04.2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno


 Źódło: https://wsse-poznan.pl/images/REGULAMIN_KONKURSU_Pali%C4%87_nie_pali%C4%87_2020.pdf

pararowerLiczba osób zakażonych HIV (wirus niedoboru odporności) wciąż wzrasta, a nieleczone zakażenie HIV prowadzi do zespołu nabytego niedoboru odporności – AIDS, a następnie śmierci. Wirus HIV po przedostaniu się do organizmy człowieka mnoży się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie wykona się testu diagnostycznego można nawet przez 10–12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych.

Wbrew obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, religię i rasę. W związku z tym, wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi – także w Walentynki.

Od początku epidemii włożono dużo wysiłku i przeznaczono wiele środków na walkę z HIV i AIDS - zaprocentowało to ogromnymi postępami w leczeniu tych zakażeń. Dziś, dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej (HIV jest retrowirusem), zakażenie nie powinno już się kojarzyć z nieuchronną śmiercią. Obecnie osoby zakażone, które przyjmują leki antyretrowirusowe (ARV), mogą normalnie pracować, zakładać rodziny, mieć zdrowe dzieci. Jeśli są pod stałą opieką specjalistów i są leczone zgodnie ze wskazaniami medycznymi, mogą dożyć do późnej starości. Wiele osób żyjących z HIV nie mówi o swoim zakażeniu innym ludziom obawiając się braku zrozumienia oraz dyskryminacji. Jednak  partner seksualny, czy najbliższa rodzina osoby zakażonej powinni zostać poinformowani, aby podjąć odpowiednie kroki celem ochrony ich przed niebezpieczeństwem zakażenia. Przy stosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia podczas kontaktów seksualnych (prezerwatywy) oraz zachowaniu podstawowych zasad higieny, można bez obaw mieszkać i pracować razem z osobą seropozytywną.

Czytaj więcej: Bezpieczne Walentynki

balwanFerie zimowe na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. trwały od 27 stycznia do 7 lutego. W tym czasie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadzili 18 kontroli turnusów. W elektronicznej bazie wypoczynku zgłoszono ogółem 30 turnusów w formie wyjazdowej  oraz w formie półkolonii w miejscu zamieszkania.

W czasie działań kontrolnych pracownicy stacji zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-higieniczny, techniczny pomieszczeń i ich wyposażenia, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie prawidłowych warunków do utrzymania higieny osobistej i posiadanie dokumentacji zdrowotnej personelu i uczestników.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego z wypoczynku w miejscu zamieszkania skorzystało 710 uczestników podczas 18 skontrolowanych turnusów. Półkolonie odbyły się  w placówkach oświatowych miasta Gniezno i Czerniejewo oraz w ośrodkach sportu i rekreacji w Gnieźnie i Trzemesznie. Kolonie dla dzieci i młodzieży zorganizowano w Witkowie i Skorzęcinie. Podczas półkolonii dzieci miały możliwość spożywania ciepłych posiłków. Najczęściej były to dofinansowane śniadania i obiady. Kontrole nie wykazały uchybień sanitarnych. Nie stwierdzono również zatruć pokarmowych, wypadków i urazów.

W czasie wypoczynku zimowego rodzice nie zgłaszali żadnych nieprawidłowości i wątpliwości pod adresem organizatorów wypoczynku.

Uwaga do rodziców i opiekunów:  przed wyjazdem dziecka na wypoczynek zorganizowany należy sprawdzić, czy organizator zgłosił wypoczynek w ogólnokrajowej bazie wypoczynku na stronie: wypoczynek.men.gov.pl .

Podkategorie