koronaslder


 

31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu na zdrowie palenia tytoniu, w tym e-papierosów, problemie biernego palenia oraz innym skutkom tego nałogu. Światowa Organizacja Zdrowia co roku koncentruje się na innym aspekcie problemu związanego z paleniem tytoniu. Fakt, iż palenie wyrobów tytoniowych stanowi poważny problem wśród młodzieży, stał się jest tematem tegorocznych obchodów pod hasłem: „Ochrona młodzieży przed manipulacjami w branży tytoniowej oraz zapobieganie używania tytoniu i nikotyny” (więcej informacji na stronie https://www.who.int/. W załączeniu przekazujemy wybrane fakty z raportu dotyczącego” „Postaw Polaków wobec palenia tytoniu przedstawionego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w październiku 2019r. (https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-GIS_2019.pdf).

Czytaj więcej: Światowy Dzień bez Tytoniu 31.05.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że z dniem 12 marca 2020r. zawieszono realizację programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Założenia i metodologia programu (metoda projektu) wykluczają jego zdalną realizację, a materiały edukacyjne trafiły do szkół po feriach zimowych. Biorąc pod uwagę powyższe organizatorzy programu, tj. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców podjęli decyzję o odwołaniu wszystkich działań związanych z programem „Trzymaj Formę!” zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020, tj. XIV edycję programu „Trzymaj Formę!” oraz IX edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.

Już od najbliższego poniedziałku (1 czerwca) w Gnieźnie, decyzją wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, otwarte zostanie mobilne centrum pobrań prób COVID-19 test and go.

Gnieźnieńskie drive-thru będzie działać od poniedziałku do piątku (1-5 czerwca) na parkingu przed stadionem Mieszko w Gnieźnie (ul. Strumykowa). Osobom, które przyjadą autem do Centrum COVID-19, zostaną pobrane wymazy. Próbki trafią do laboratorium w Poznaniu, gdzie zostaną poddane badaniom. - Zachęcam mieszkańców, którzy chcą się przebadać, by telefonicznie zgłaszali się do sanepidu. Drive-thru w Gnieźnie będzie trwało 5 dni - mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

W godzinach od 10:00 do 19:00 osoby z objawami bądź z podejrzeniem choroby COVID-19 będą mogły bezpłatnie przebadać się na obecność koronawirusa po uprzedniej telefonicznej kwalifikacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną pod numerem telefonu - 61 65 68 075.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jego zabezpieczeniem zajmują się żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz samorząd Gniezna. Dotychczas centra pobrań prób COVID-19 test and go uruchomione zostały między innymi w Krotoszynie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie oraz Pleszewie.


 Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-planowane/drive-thru-w-gnieznie

logopis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał Komunikat z dnia 21.04.2020 r. w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym, zaopatrujący odbiorców wody w miejscowości Ławki, gm. Trzemeszno.

Loading...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie (dalej: PPIS) związku z medialnymi informacjami o ujawnieniu danych adresowych osób poddanych kwarantannie albo izolacji oświadcza, że w tej sprawie poinformował odpowiednie organy – Prokuraturę oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które podejmują czynności we własnym zakresie.

Jednocześnie PPIS w Gnieźnie wskazuje, że sposób zaprezentowania danych na ujawnionych dokumentach, jak również sposób ich sformułowania jednoznacznie wykluczają, aby źródłem ujawnienia tych danych była Inspekcja Sanitarna w Gnieźnie.

PPIS w Gnieźnie przypomina, że instytucja kwarantanny oraz izolacji ma przede wszystkim służyć społeczeństwu, jak i samym osobom wobec których orzeczono te środki, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem i rozprzestrzeniania się epidemii. Stąd oczekiwać należy od społeczeństwa znacznej empatii wobec osób, które przebywają pod ujawnionymi adresami. Skrajnie bowiem nieodpowiedzialne byłoby wyrażanie jakichkolwiek negatywnych opinii czy zachowań w stosunku do tych osób.

PPIS w Gnieźnie zwraca się do osób których adresy zostały ujawnione z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie potencjalne zachowania dyskryminacyjne i informowanie o takich przypadkach Komendę Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Lidl sp. z o.o. sp. k., ze względu na bezpieczeństwo konsumentów z alergią na siarczyny, samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku produktu „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020 i poinformowała organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych działaniach.

Zagrożenie:

Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała, że ostatnie badanie ww. produktu wykazało obecność niezadeklarowanej substancji alergennej – dwutlenku siarki. Klienci z alergią na siarczyny nie powinni spożywać wycofywanego produktu ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej. Dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g”

Data minimalnej trwałości: 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Producent: Trüller Knabber – Gebäck GmbH, ul. Erna – Scheffler – Str. 3, 51103 Köln, Niemcy

Czytaj więcej: Wycofanie produktu pn. „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020...

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w celu wzmocnienia działań promocyjnych dotyczących konkursu „Szkoła wolna od używek” przekazuje zaproszenie do udziału w konkursie podpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół ponadpodstawowych.  Przypominam, że termin nadsyłania prac konkursowych wraz  z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie upływa dnia 8 kwietnia 2020r.

Szkoła wolna od używek

Szkoła wolna od używek

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informację otrzymaną od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który we współpracy
z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Higienicznego, zwraca się z prośbą
o rozpowszechnienie informacji o Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Pro Salute pod hasłem „Tulipany Mocy”.

Akcja dotyczy dzieci z dystrofią mięśniową i ma na celu dostarczenie społeczeństwu wiedzy nt. dystrofii mięśniowej i uwrażliwienie otoczenia na problem osób z dystrofią mięśniową Duchenne'a.

Więcej szczegółów na stronie www.prosalute.com.pl

Jak skutecznie dezynfekować ręce

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu

Czytaj więcej: Jak skutecznie dezynfekować ręce

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY OSTRZEGA,

w ostatnim czasie, głównie na terenie województwa łódzkiego, pojawia się narkotyk dostępny w postaci plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym, sprzedawany przez dilerów w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy (odurzenie) może powodować zatrucie, a nawet zgon.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny...

Podkategorie