Główny Inspektor Sanitarny opublikował czwarty już raport na temat Nowych Narkotyków w Polsce w latach 2017-2018. Znajduje się w nim m.in. rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych do niedawna dopalaczami, a obecnie Nowymi Narkotykami. Obecnie producenci i dilerzy tych ostatnich substancji, podlegają karze na równi z handlarzami tradycyjnych narkotyków.

Ponadto w Raporcie znajdują się informacje o najpopularniejszych grupach środków zastępczych, które najczęściej występowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystykę. Dodatkowo w publikacji znalazły się także informacje o zidentyfikowanych w Polsce, w tym okresie, Nowych Narkotykach z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i życie ludzi.

W  Raporcie opisano również działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami. Są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych.

Czytaj więcej...

logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia  28 czerwca 2019 roku

 w sprawie jakości wody w "Kąpielisku na Języku" w Kłecku oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Plaża Imiołki
i Plaża Rybno Wielkie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. pobrane zostały próbki wody z kąpieliska :Na Języku" w Kłecku oraz z miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Plaża Imiołki i Plaża Rybno Wielkie.

Na podstawie sprawozdań z badań ocenia się, że woda w "Kąpielisku na Języku" w Kłecku oraz w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Plaża Imiołki i Plaża Rybno Wielkie jest przydatna do kąpieli.

Informacje na temat jakości wody będą umieszczane systematycznie na stronie internetowej www.psse-gniezno.pl oraz na stronie http://sk.gis.gov.pl  przez cały sezon letni.

Zachęcamy również do odwiedzania strony Serwis kąpieliskowy, na którym można odnaleźć informacje o wszystkich kąpieliskach na terenie  całego kraju, zarówno dotyczące jakości wody kąpielowej jak i wyposażenia danego kąpieliska.

 

Życzymy przyjemnego pobytu nad wodą i bezpiecznej kąpieli!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje link do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego o określeniu przez Zespół ds. Suplementów Diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej maksymalnej dawki witaminy D w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety.

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/okreslono-maksymalna-ilosc-witaminy-d-w-suplementach-diety/

logopis

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia  19 czerwca 2019 roku

 w sprawie jakości wody w kąpieliskach Winiary i Skorzęcin

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. pobrane zostały próbki wody z kąpieliska Winiary i Skorzęcin.

Na podstawie sprawozdań z badań ocenia się, że woda w kąpieliskach Winiary i Skorzęcin jest przydatna do kąpieli.

Informacje na temat jakości wody będą umieszczane systematycznie na stronie internetowej www.psse-gniezno.pl oraz na stronie http://sk.gis.gov.pl  przez cały sezon letni.

Zachęcamy również do odwiedzania strony Serwis kąpieliskowy, na którym można odnaleźć informacje o wszystkich kąpieliskach na terenie  całego kraju, zarówno dotyczące jakości wody kąpielowej jak i wyposażenia danego kąpieliska.

 

Życzymy przyjemnego pobytu nad wodą i bezpiecznej kąpieli!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku ze zbliżającym się okresem wakacji letnich zachęca do zapoznania się z informacjami opracowanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu na temat zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku  dzieci i młodzieży. Ponadto informuje, że w styczniu 2019 r. ukazało się  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.59).

https://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/wypoczynek

Polska jest krajem, w którym występuje klimat umiarkowany przejściowy. Warunki panujące w tym klimacie (amplituda temperatur oraz wilgotność) są niewystarczające do rozwoju innych gatunków tych owadów, które występują w innych rejonach świata (np. w Afryce, Azji, Ameryce) i tam są przyczyną wielu groźnych dla człowieka chorób zakaźnych (np. malarii, żółtej gorączki, gorączki Denga itp.).
W obecnej, powodziowej sytuacji Polski, z całą pewnością ogromne rozlewiska wód rzecznych będą podlegały długiemu opadaniu, a jako woda stojąca, będą stanowiły miejsca namnażania się komarów. Do rozwoju komarów potrzebna jest bowiem woda.

Mimo tego, obecnie nie ma w Polsce ryzyka zakażenia się żadną groźną chorobą zakaźną przenoszoną przez komary regularnie występujące na naszym terytorium, nawet jeśli ich ilość będzie zwielokrotniona w warunkach np. podtopień.

Czytaj więcej...

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie oraz Fundacja Bonum Humanum we współpracy z  Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku byli organizatorami Konferencji edukacyjno-metodycznej pt.: „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)”, która odbyła się 7 czerwca 2019r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Konferencja skierowana była do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników samorządów lokalnych i opieki społecznej, kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, rodziców oraz innych zainteresowanych osób.

Przedmiotem konferencji były takie obszary problemowe jak: tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków – nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień. Przyczyny rozwoju problemów narkotykowo-dopalaczowych. Kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami. Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa własnego. Podstawy pomocy przedmedycznej. Delegacje profilaktyczne.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zadecydowała o wprowadzeniu zakazu stosowania w żywności ziela prześli (Ephedra species) i kory johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) oraz preparatów z nich uzyskanych.

W odniesieniu do przęśli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że narażenie na sumę alkaloidów przęśli lub na efedrynę w żywności, głównie w suplementach diety, może prowadzić do poważnych negatywnych skutków dla układu krążenia i dla ośrodkowego układu nerwowego (takich jak nadciśnienie i udar), które mogą nasilać się w połączeniu z kofeiną. Stwierdzono również, że stosowanie w żywności ziela przęśli i preparatów z niego, stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi ze względu na zawartość alkaloidów.

Kora johimby lekarskiej zawiera alkaloidy indolowe o znaczeniu biologicznym. Johimbina, główny alkaloid kory johimby jest używany jako składnik aktywny w wielu produktach leczniczych, dla których opisano działania niepożądane, jest alkaloidem wykazującym działanie polegające na pobudzaniu ośrodkowego układu nerwowego i ośrodków rdzenia kręgowego. Może wywoływać szereg działań niepożądanych, w tym bezsenność, drżączkę, stany pobudzenia, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardię, nudności i wymioty.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-nie-dla-johimby-lekarskiej-i-przesli-w-zywnosci/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w styczniu 2019r. podjął współpracę przy organizacji konkursu plastyczno-profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” , którego głównym organizatorem byli dyrektor i pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.

Konkurs adresowany był dla dzieci klas V-VIII , a także  placówek specjalnych z miasta Gniezna.

Cel konkursu: kształtowanie prawidłowych postaw, zachowań, metod bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu  plakatu w dowolnej technice. Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Gnieźnie brał udział w pracach komisji konkursowej.

Dnia 30.05.2019r. w Miejskim Ośrodku Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej 106 w Gnieźnie odbyła się uroczystość finałowa, w której brali udział laureaci i organizatorzy konkursu, w tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, który wręczył laureatom ufundowane nagrody.

Zwycięska praca Amelii Młodzikowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie,  została wydrukowana w formie profesjonalnego plakatu i będzie  dostarczona do szkół oraz miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieży min. za pośrednictwem pracowników PSSE Gnieźnie.

wakacje

7 czerwca 2019 r. jest dniem inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day). Tematem przewodnim  jest „Bezpieczeństwo żywności, biznes każdego”.

Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi, iż bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów.

Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Szacuje się, że rocznie około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rzetelne informowanie społeczeństwa i kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci/