Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

swing 1188132 640

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.