koronaslder


 

Problem grypy ptaków występuje na świecie od wielu lat. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy grypy. Zdarzają się jednakże przypadki kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.

Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie lubelskim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Polskie służby podejmują działania, które ograniczają do minimum dalsze rozprzestrzenianie się wirusa grypy A/H5N8/ w stadach hodowlanych. Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na jak najszybszym: wykryciu nawet niewielkich ognisk grypy i likwidacji zakażonego drobiu. Działania osób, mających bezpośrednią styczność z chorym drobiem w trakcie jego uboju, transportu, utylizacji a także sprzątających kurniki odbywają się w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej i pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju...

Na zebraniu Zespołu ds. Suplementów Diety, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2019 określono maksymalne poziomy witaminy B6, żelaza, magnezu oraz miedzi w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety.

Uchwały podjęte w dniu 13 grudnia 2019 dotyczyły:

  • Witaminy B6– ustalono maksymalną ilość witaminy B6 w suplementach diety dedykowanych dla osób dorosłych na poziomie 18 mg (Uchwała nr 18/2019);
  • Magnezu– ustalono maksymalną ilość magnezu w suplementach diety dedykowanych dla osób dorosłych na poziomie 400 mg na dzień (Uchwała nr 19/2019);
  • Żelaza– ustalono maksymalną ilość żelaza w suplementach diety dedykowanych dla osób dorosłych na poziomie 20 mg; natomiast w suplementach diety oznaczonych jako dedykowane kobietom w ciąży maksymalną dawkę żelaza w dziennej porcji ustalono na poziomie 30 mg. Dodatkowo stwierdzono, że o dawce żelaza u kobiet ciężarnych powinien decydować lekarz, więc w oznakowaniu takich suplementów diety rekomenduje się umieścić ostrzeżenie: „produkt dla kobiet w ciąży, stosować po konsultacji z lekarzem” (Uchwała nr 20/2019);
  • Miedzi– ustalono maksymalną ilość miedzi w suplementach diety dedykowanych dla osób dorosłych na poziomie 2 mg na dzień (Uchwała nr 21/2019).
Czytaj więcej: Określono maksymalną ilość witaminy B6, żelaza, magnezu oraz miedzi w suplementach diety

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna? Jakie są cele tej państwowej instytucji? Czemu warto znać jej kompetencje? O tym dowiecie się Państwo oglądając film, znajdujący się na stronie Głównego Inspektora link: sanitarnegohttps://www.youtube.com/watch?v=fGMG1d_uKNE&feature=emb_title.


Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/najwieksza-instytucja-zdrowia-publicznego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż w związku z Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.11.2019 r., dzień 27.12.2019 r. został  ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie. W zamian  za ten dzień tutejsza Stacja będzie czynna w sobotę 14.12.2019 r.

Laboratorium Bakteriologiczne w dniach od 23.12.2019 do 31.12.2019 nie przyjmuje prób do badań w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella. W dniach  24.12.2019, 27.12.2019 oraz 31.12.2019 Punkt Przyjęć Prób w Laboratorium będzie nieczynny.

logopis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał Komunikat z dnia 05.12.2019 r. w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym, zaopatrujący odbiorców wody w miejscowości Ławki, gm. Trzemeszno.

poledze5122019

 

Obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.[1]

Część rodziców ulega niezdrowej „modzie” na organizowanie spotkań dla dzieci nie szczepionych, które nie przechodziły ospy wietrznej czy odry, z udziałem dzieci chorych po to, aby celowo je zarazić. Liczą na łagodne przechorowanie choroby i prawdopodobnie chcą w ten sposób zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem w późniejszym wieku.

Należy jednak pamiętać, że wirusy ospy wietrznej i odry są drobnoustrojami nieprzewidywalnymi, mogącymi powodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym powikłania skutkujące koniecznością hospitalizacji lub zgonem.

Ospę wietrzną wywołuje wirus, który jest również przyczyną półpaśca. Szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: wysypkę, swędzenie, brak łaknienia, ból głowy, osłabienie, stan podgorączkowy lub gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych. Powikłania: wirusowe ospowe zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie serca. Na skutek uaktywnienia się wirusów, które pozostają w zwojach nerwowych, mogą pojawić się bardzo bolesne objawy półpaśca.[2]

Odrę wywołuje wirus szerzący się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni i pośredni (skażone przedmioty). Jest bardzo zaraźliwy i wywołuje: plamisto-grudkową wysypkę, swędzenie, kaszel, katar, zapalenie spojówek, gorączkę powyżej 380C. Powikłania występują często i są to: zapalenie ucha środkowego, ciężkie wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Najniebezpieczniejszym powikłaniem jest podostre stwardniające zapalenie mózgu występujące po kilku latach od zakażenia z objawami otępienia, drgawek, spastycznych skurczów i zgonu w ciągu 1-2 lat [2]

Udział w spotkaniach typu „ospa party”, „odra party” stanowi nieprzewidywalne ryzyko dla zdrowia i życia dziecka!

Szczepienie jest jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem profilaktyki

Czytaj więcej: Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego przed udziałem w spotkaniach typu: „ospa party”, „odra...

Urszula Radwańska wspólnie z GIS i GITD zachęca kierowców zawodowych do zdrowego trybu życia. Gwiazda tenisa wzięła  udział w briefingu dotyczącym akcji edukacyjno-informacyjnej „Wrzuć bieg na zdrowie”. O tym jaki wpływ ma stan zdrowia kierowców na bezpieczeństwo ruch drogowego mówili Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny.

Z tenisową rakietą biega po kortach od najmłodszych lat. Sport ma we krwi, a na koncie wiele sukcesów. To efekt ciężkiej pracy: treningów, ale też stałej kontroli stanu zdrowia, zbilansowanej diety. Polska tenisistka Urszula Radwańska przekonywała dziś, że nie tylko sportowcy, ale każdy powinien dbać o zdrowie i kondycję  Dziś wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Inspekcją Sanitarną apelowała o to do kierowców zawodowych.

Czytaj więcej: „Wrzuć bieg na zdrowie” w sportowej odsłonie

Komunikat dotyczący wydawania przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem oraz zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

  1. Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Zgodnie z art. 4 ust. ust. 1 pkt 10 i 11 oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:

  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej* oraz uruchamianiu takiej pracowni,
  • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

wymaga zezwolenia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

* Zgodnie z art. 3 pkt 12a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe medyczną pracownią rentgenowską jest pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, przeznaczonych do stosowania aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych.

  1. Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych

Zgodnie z art. 33q ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Od dnia 23 września 2019 r. o uzyskanie wskazanej powyżej zgody nie muszą ubiegać się podmioty wykonujące działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywaniu działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu (art. 33q ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).


Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zezwolenia-na-wykonywanie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-oraz-zgod-na-prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-w-celach-medycznych/

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (np. obecne rozp. nr 669/2009, nr 884/2014, 2017/186).

Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej. Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


Źródło:

Główny Inspektor Sanitarny, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

Grypa –jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem grypy, występująca corocznie i przebiegająca pod postacią ostrej infekcji układu oddechowego. Przyczyną corocznych, sezonowych wzrostów zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym są wirusy grypy typu A i B.

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową przez kontakt bezpośredni lub kontakt ze skażonymi przedmiotami, a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem-rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i infekcji grypopodobnych.

Rozpoznany w 2009 roku nowy wariant wirusa grypy A/H1N1, który wywołał ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 czerwca 2009 roku pandemię grypy na świecie, jest obecnie jednym z trzech dominujących szczepów wirusa grypy krążących w populacji ludzkiej. Badania wirusologiczne ujawniły, że około 60-80% zachorowań na grypę jest spowodowanych wirusem grypy A/H1N1 obok innych wirusów grypy typu A (np. A/H3N2) i B będących czynnikiem etiologicznym grypy sezonowej.

Jak odróżnić przeziębienie od grypy?

Czytaj więcej: GRYPA-co warto wiedzieć

  • obchodzony jest od roku 1988 z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
  • cel - uwrażliwienie na problem jakim jest zakażenie wirusem HIV oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi AIDS,

Na świecie żyje 36,9 mln ludzi z HIV/AIDS. W 2017r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,8 mln ludzi, z powodu AIDS zmarło ok. 1 mln ludzi.

W Polsce od początku epidemii (1985 r.) do 30.04.2019r. zarejestrowano:

- 24 303  zakażonych ogółem

- 3 692 zachorowań na AIDS,

- 1 418 chorych zmarło.

Na dzień 14.10.2019r. leczeniem ARV (terapia antyretrowirusowa – wirus HIV jest retrowirusem) objętych było około 12 252 pacjentów, w tym 98 dzieci.  

Szacuje się, że w Polsce żyje nawet 35 tysięcy osób, z których co druga nie wie, że może nieświadomie zakażać innych.

Codziennie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu HIV. Ok 50% wszystkich zakażeń wirusem HIV w Polsce dotyczy osób młodych miedzy 20 a 29. rokiem życia.

W Polsce co 4 osoba zakażona HIV to kobieta. (dane KC ds. AIDS)

W Wielkopolsce w roku 2019 (do 15 listopada) :

- wykryto  131 nowych  zakażeń (116 mężczyzn, 14 kobiet, 1 dziecko – 6 lat)

- stwierdzono 12 zachorowań na AIDS,

- 2 chorych zmarło.

(dane: Oddział Epidemiologii WSSE w Poznaniu)

DROGI ZAKAŻENIA HIV

Poprzez bezpośredni kontakt z krwią osoby zakażonej oraz używanie przez więcej niż jedną osobę tych samych igieł i strzykawek do wstrzykiwania narkotyków, sterydów lub wykonywania tatuażu.

Poprzez kontakty seksualne, u osoby zakażonej wirus HIV znajduje się nie tylko we krwi, ale również w wydzielinach narządów płciowych (spermie, wydzielinie pochwy, preejakulacie).

Podczas kontaktów seksualnych istnieje także ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C, a także wieloma innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Warto - w trosce o własne zdrowie - wykonać dodatkowe badania także w tym kierunku.

Zakażona HIV matka może zakazić swoje dziecko podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią.

Czytaj więcej: 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbył się briefing prasowy poświęcony zagrożeniom związanym z użytkowaniem e-papierosów.

Zaprezentowane zostały także najnowsze dane dotyczące używania w Polsce papierosów tradycyjnych i e-papierosów.

W briefingu wziął udział prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, dr Adam Niedzielski – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz insp. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją E-PAPIEROSY – NOWE ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO- link: https://gis.gov.pl/zdrowie/e-papierosy-nowe-zagrozenie-zdrowia-publicznego/


Źródło Główny Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informację przekazaną przez  Instytut Żywności i Żywienia na temat Bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza).

Szanowni Państwo,

Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) ma zaszczyt poinformować, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 dokonał aktualizacji ogólnodostępnej Bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza), dostępnej pod adresem: www.izomery.izz.waw.pl lub poprzez aktywny link zamieszczony na stronie instytutu (e-Baza IZOMERÓW TRANS).

Baza izomerów trans pełni funkcje informacyjne i edukacyjne, a korzystanie z jej zasobów umożliwia łatwy wgląd w asortyment produktów mogących być źródłem szkodliwych izomerów trans w diecie. Instytut pragnie podkreślić, że izomery trans kwasów tłuszczowych wykazują wyłącznie niekorzystne działanie na zdrowie człowieka. Spożywane z żywnością podwyższają poziom LDL cholesterolu („zły cholesterol”) i obniżają poziom HDL cholesterolu („dobry cholesterol”) w surowicy krwi. Są uznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, udarów, cukrzycy typu 2. Od lat zalecenia żywieniowe wskazują na konieczność ograniczenia spożycia izomerów trans poniżej 1% energii z diety.

Obecnie w bazie dostępne są dane dla 799 produktów z 9 kategorii: Koncentraty spożywcze, Mleko i przetwory mleczne, Produkty typu fast food, Przekąski typu chipsy, prażynki, chrupki, snacki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, Tłuszcze roślinne, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie, Ziarna zbóż i produkty zbożowo-mączne.

W kontynuacji prac baza będzie powiększana o inne kategorie (w tym Sosy, majonezy, musztardy, Wyroby garmażeryjne i kulinarne).

Zachęcamy do korzystania z e-Bazy!

„Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Z wyrazami szacunku,

Pracownicy Zakładu Metabolomiki Instytutu Żywności i Żywienia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, iż 22 listopada 2019 roku rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania (ETT) w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Krajowe Centrum ds. AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS. Myślą przewodnią ETT jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

W Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV w 30 Punktach  Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD)  w Polsce będą odbywały się dodatkowe  dyżury, gdzie można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo Ponadto pytania związane z HIV można kierować pod  Telefon Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448, który do końca grudnia  będzie pracował całodobowo.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje o badaniach w kierunku wykrywania wirusa HIV oraz punktach i godzinach funkcjonowania placówek.

 banner internet 1150x235 px

Informacja prasowa

Inrofmacja edukacyjna

 

Pamiętajmy – Antybiotyki nie działają na wirusy!

Antybiotyki jeszcze do niedawna były najskuteczniejszą bronią w walce z zakażeniami bakteryjnymi, jednak ich nieodpowiedzialne używanie spowodowało bardzo poważny dziś problem oporności drobnoustrojów na tę grupę leków.

Obecna sytuacja wpływa dramatycznie na stan zdrowia ludzi zakażonych opornymi bakteriami. Możliwości leczenia osób zakażonych wyczerpują się, wzrasta śmiertelność z powodu niebezpiecznych patogenów, opornych na skuteczne, do niedawna, antybiotyki.  Eksperci twierdzą, że antybiotykooporność stała się jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie i apelują: „Zachowanie skuteczności antybiotyków powinno być obowiązkiem nas wszystkich. Lekceważenie problemu antybiotykooporności może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej, kiedy proste zakażenie np. rany mogło oznaczać wyrok śmierci. Należy podejmować wszelkie możliwe działania aby antybiotyki nie traciły skuteczności i mogły pomóc wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne. Przyjmowanie antybiotyku musi być odpowiedzialne – tylko tak można przedłużyć ich skuteczność w przyszłości.” (Zespół Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków)

Czytaj więcej: Pamiętajmy – Antybiotyki nie działają na wirusy!