koronaslder


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje link do Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego o ostrzeżeniu publicznym dot. wyrobu do kontaktu z żywnością. Wycofanie produktu pn. „Pojemnik BAMBOO NATURAL”.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-wyrobu-do-kontaktu-z-zywnoscia-wycofanie-produktu-pn-pojemnik-bamboo-natural/

Podsaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że 7 grudnia 2018r. przypada X Ogólnopolski Dzień Szczepień. Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

www.ogolnopolskidzienszczepien.pl i www.wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/361-x-ogolnopolski-dzien-szczepien.

back view backpack bag

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku z pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.09.2018r. oraz zgodnie z ogłoszonym przez Minister Edukacji Narodowej 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra informuje, iż w dniach od 1 do 31 października br. na terenie całego kraju przeprowadzona została ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Celem wydarzenia była edukacja prozdrowotna ukierunkowana na profilaktykę wad postawy.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzono pomiary obciążenia uczniów tornistrami szkolnymi w odniesieniu do wagi ciała w dwóch placówkach oświatowych, w szkole podstawowej miejskiej i wiejskiej. Wyniki ww. pomiarów zostały przedstawione w tabeli:

Czytaj więcej: Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

ett 11 20181Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna nową odsłonę kampanii społecznej pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Kampania oparta jest na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. W roku 2018 szczególną uwagę zwraca się  na dialog pomiędzy kobietami, które planują ciążę lub oczekują narodzin  dziecka.  Działania  kampanijne  rozpoczęły się w czerwcu br. i kontynuowane są w listopadzie i grudniu kładąc nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania (ETT) w dniach 23-30.11.2018r. W tym czasie niektóre punkty konsultacyjno –diagnostyczne (PDK), zlokalizowane w 26 miastach w całej Polsce, wydłużają swoje godziny pracy. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie https://aids.gov.pl/pkd/ oraz w pliku „Godziny otwarcia w ramach ETT –23-30.11.2018”, który wraz z plakatem znajdują się poniżej.

- godziny otwarcia w ramach ETT 23-30.11

- plakat „Mam czas rozmawiać”

 

Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Gnieźnie w imieniu Organizatorów tj. Głównego  Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek   Pracodawców, zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach  XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w  Poznaniu.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.  

Adresatami VIII edycji Konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych. Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Zasadniczą zmianą w procesie zgłaszania jest wyrażenie zgody rodzica na udział ucznia w Konkursie.

Dotychczas odbywało się to za pośrednictwem papierowego formularza, obecnie po dodaniu ucznia w Internetowym Systemie Konkursowym rodzic otrzymuje  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z formularzem, który po wypełnieniu wysyła również on-line. Kolejną zmianą w procesie zgłaszania jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły. Dokument należy wydrukować, podpisać i wysłać on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.

Czytaj więcej: Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

załącznik nr 6W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

  • Antybiotyki działają tylko na bakterie.
  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

Czytaj więcej: 18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że dnia 15.11.2018 r. – Światowy Dzień Rzucania Palenia  w holu Poradni Ginekologiczno – Położniczej Szpitala Chrztu Polski ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie w godz. od 10.00 – 12.00 zorganizowany zostanie punkt informacyjno – edukacyjny, w którym pracownicy Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie będą udzielać informacji nt, szkodliwości palenia tytoniu i wykonywać badania zawartości dwutlenku węgla w wydychanych powietrzu przy użyciu smokerlyzera. 
Punkt    informacyjno – edukacyjny zostanie zorganizowany również w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie ul. Św. Wawrzyńca 18 dn. 16.11.2018 r.
w godzinach urzędowania - 7.30 – 15.00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że co roku 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, podczas którego propagowane jest racjonalne stosowanie antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa, jak
i profesjonalistów medycznych. Dużym problemem w obszarze zdrowia publicznego jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

Artykuły na ww. temat są dostępne na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków antybiotyki.edu.pl/edwa/info.php

Podkategorie