koronaslder


 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi nieścisłościami i niedomówienia dotyczącymi przerwania ciągu chłodniczego i bezpieczeństwa szczepionek, publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Na jakim obszarze wystąpił  problem?

Podanie szczepionek, które były przechowywane w lodówkach przychodni poza zakresem temperatur określonych w charakterystyce produktu leczniczego (CHPL) miało miejsce w 10 podmiotach na terenie powiatów gorzowskiego i zielonogórskiego.

Ilu pacjentów otrzymało szczepionki spoza łańcucha chłodniczego?

Czytaj więcej: Szczepienia – pytania i odpowiedzi

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Czytaj więcej: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018...

EUROPEJSKA KAMPANIA Z CYKLU:

 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem: „ substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Cele kampanii zaplanowane na lata 2018-1019:

 1. Zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
 2. Propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
 3. Wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy;
 4. Hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
 5. Pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
 6. Zwrócenie się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.);
 7. Pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.
Czytaj więcej: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w sklepach drogeryjnych sieci ROSSMANN nie stwierdzono w obrocie mleka dla niemowląt wyprodukowanego przez francuską firmę Lactalis. Wymienione w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego partie mleka dla niemowląt nie były wprowadzane do obrotu w sklepach sieci ROSSMANN na terenie Gniezna. Zgodnie z oświadczeniem firmy ROSSMANN SDP Sp. z o. o. produkty mleczne francuskiej firmy Lactalis obecnie nie stanowią oferty handlowej firmy ROSSMANN.

W sklepach sieci ROSSMANN, przy kasach zamieszczono „Komunikat Babydream” z informacją o sposobie przyjmowania zwrotów produktu, nawet w przypadku braku posiadania dowodu zakupu. Klient może dokonać zwrotu również w drogerii ROSSMANN, która nie posiada w swoim asortymencie tych produktów.

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Grupą docelową kampanii są rodziny wielopokoleniowe, osoby w różnym wieku
i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć. Kampania trwać będzie od listopada 2017r. do czerwca 2018r. Nasilenie działań kampanijnych nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017r. przed Europejskim Tygodniem Testowania i Światowym Dniem AIDS.

  

Loading...

Loading...

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia.

Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów[2]. Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego.

Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych. Rzucenie palenia i utrzymanie abstynencji ułatwia pomoc specjalistów. Fachową pomoc i doradztwo prowadzi działająca przy Centrum Onkologii w Warszawie Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 pod numerem 801 108 108 lub 22 211 80 15. Informacji na temat metod rzucenia palenia można zasięgnąć również na stronie www.jakrzucicpalenie.pl.


 

[2] http://onkologia.org.pl/palenie-tytoniu/


 

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC, WHO, CDC z października 2017 r.

Co to jest dżuma?

Jest to zakaźna choroba człowieka wywoływana przez bakterie Yersinia pestis, występujące u małych ssaków oraz pasożytujących na nich pcheł. Ludzie mogą ulec zakażeniu poprzez ugryzienia zakażonych pcheł, przez bezpośredni kontakt z chorymi/padłymi zwierzętami, ich odchodami oraz innymi skażonymi tymi bakteriami materiałami lub drogą oddechową przez wdychanie kropelek/aerozolu zawierających bakterie. Dżuma w początkowej fazie przypomina objawami grypę, a następnie szybko postępuje w różnych postaciach, w zależności od drogi zakażenia.

Wyróżnia się 2 główne postacie choroby. Dżuma węzłowa (dymienicza), której towarzyszą powiększone i bolesne węzły chłonne, nie przenosi się z człowieka od człowieka, chyba że doszło do bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi chorego. Dżuma płucna przebiega z objawami ze strony płuc, jest ciężką chorobą, która przenosi się bezpośrednio z chorego człowieka drogą kropelkową. Wyróżnia się jeszcze dżumę septyczną, która zarówno jako postać pierwotna, jak i w następstwie innej formy dżumy (dymieniczej lub płucnej), jest zakażeniem ogólnoustrojowym wywołanym przez bakterie Y. pestis krążące we krwi.

Wczesne rozpoczęcie leczenia antybiotykami jest skuteczne zarówno w zapobieganiu jak i leczeniu choroby. Bez szybkiego leczenia antybiotykami zachorowanie na dżumę płucną lub septyczną jest prawie zawsze śmiertelne.

Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. postaci dżumy i obszarów jej występowania.

Jaka jest obecna sytuacja na Madagaskarze?

Epidemia dżumy trwa na Madagaskarze od sierpnia 2017 r. Dżuma występuje na obszarach górskich Madagaskaru stale (jest chorobą endemiczną), z corocznym występowaniem przypadków dżumy węzłowej, najczęściej w okresie od września do kwietnia.

W obecnym ognisku epidemii jednak najwięcej przypadków stanowi dżuma płucna, a zachorowania na nią dotyczą terenów wcześniej nią niedotkniętych, w tym przede wszystkim gęsto zaludnionych miast nadmorskich.

Zalecenia dla podróżujących

Przed podróżą

Przed podróżą na Madagaskar należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, który udzieli informacji nt. zasad przygotowania się do podróży. Wizyta u tego specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tyg. przed planowaną podróżą, co pozwoli na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

 Zapobieganie zachorowaniu w trakcie pobytu na Madagaskarze:

 • myj ręce i przestrzegaj zasad higieny (np. myj ręce z użyciem mydła lub roztworów alkoholowych),
 • używaj repelentów w celu uniknięcia pogryzienia przez pchły lub inne insekty np. komary,
 • unikaj kontaktu z gryzoniami oraz chorymi lub padłymi zwierzętami,
 • unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi lub osobami, które mogą mieć objawy wskazujące na dżumę,
 • unikaj przebywania w zatłoczonych miejscach, na terenach gdzie zgłaszano przypadki dżumy płucnej.

 Postępowanie po możliwym narażeniu

W przypadku kontaktu z osobą chorą na dżumę lub po innym rodzaju narażenia wysokiego ryzyka (np. pogryzienie przez pchły lub kontakt z płynami ustrojowymi padłych lub chorych zwierząt), należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

 Po powrocie z podróży

Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i poinformować lekarza o przebytej podróży, jeśli ciągu 7 dni po powrocie wystąpią:

 • nagła gorączka z dreszczami
 • powiększone i bolesne węzły chłonne
 • objawy ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, krwioplucie, skrócenie oddechu
 • nudności i wymioty
 • szybko pogarszający się ogólny stan zdrowia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie podróży znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.


 źródło: https://gis.gov.pl/

WZW A to inaczej żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A lub choroba brudnych rąk - to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Jest on odpowiedzialny za ostre stany zapalne i uszkodzenie miąższu wątroby.
Szacuje się, że wirusowe zapalenie wątroby typu A stanowi ok. 59 proc. wszystkich przypadków WZW na świecie i ok. 40 proc. wszystkich przypadków WZW w Europie. Rocznie notuje się ok.   1,2-1,4 mln zachorowań ; 20 proc. chorych wymaga bezwzględnej hospitalizacji. Śmiertelność jest niska i wynosi 0,6-2,1 proc.

Rok 2017 przyniósł diametralne zmiany w dotychczasowej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na wirusowe zakażenie wątroby typu A w Polsce. Dane epidemiologiczne, którymi dysponuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) wskazują bowiem na dramatyczny wzrost zachorowań na WZW A w naszym kraju. Okazuje się, że w okresie od 01.01.-31.08.2017 r. zarejestrowano w całej Polsce aż 1217 przypadków zakażeń (zapadalność 3,17/100 000 ludności). W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, gdzie odnotowano ledwie 26 zachorowań (zapadalność 0,07/100 000 ludności) wzrost ten jest ponad 45-krotny. Jak dotąd najwięcej zakażeń zarejestrowano w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i kujawsko- pomorskim. Przyczyną tak niespodziewanego i gwałtownego wzrostu zakażeń wirusem HAV w Polsce  mogą być liczne ogniska epidemiczne zachorowań na WZW A, które rejestrowane są również w innych krajach UE. Już od czerwca 2016 r z podobnym problemem zmaga się m.in. Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja i Anglia. Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w ciągu ostatniego roku w krajach tych odnotowano  1500 przypadków zachorowań w ognisku epidemicznym WZW A, które od wielu  miesięcy trwa w Europie. Zwiększona liczba zakażeń WZW A na terenie naszego kraju sugeruje, że Polska także jest nim objęta. Do dnia 13.10.2017 r. w całym województwie wielkopolskim odnotowano 362 przypadków zachorowań na WZW A , natomiast w powiecie gnieźnieńskim 7  przypadków.

WZW A - jak dochodzi do zakażenia?

1.W ok. 95 proc. przypadków do zakażenia dochodzi drogą pokarmową (fekalno-oralną), poprzez spożycie:
- wody (także w formie kostek lodu) zakażonej przez osoby wydalające wirus HAV z kałem, a nie poddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym;
- żywności, np. umytych w zakażonej wodzie warzyw lub owoców lub ryb, owoców morza z wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami;
2. W rzadkich przypadkach do zakażenia dochodzi:
- poprzez bliski kontakt z osobami zakażonymi (chory możne zarażać 14–21 dni przed i ok. 7 dni po wystąpieniu objawów choroby);
- drogą kontaktów seksualnych (zwłaszcza analnych) bez zabezpieczeń,
- istnieje potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek (drogą krwi).

Osobami, które są najbardziej narażone na zakażenie WZW A są pracownicy oczyszczalni ścieków, obsługi urządzeń kanalizacyjnych i inni mający kontakt z nieczystościami. Również osoby pracujące w służbie zdrowia, żłobkach, przedszkolach i wojsku znajdują się grupie ryzyka. Prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta także podczas wizyty w krajach endemicznego (gdzie choroba wciąż jest często rozpoznawana) występowania choroby (w rejonie basenu Morza Śródziemnego, krajach Europy Wschodniej i Rosji oraz w krajach rozwijających się).

WZW A– objawy:

Wirus wylęga się w organizmie od 15 do 50 dni (średnio ok. 30 dni). Po tym czasie pojawiają się objawy choroby, choć czasami zakażenie przechodzi się bezobjawowo. Dzieje się tak u 90 proc. dzieci do 5. roku życia. Osoby dorosłe chorują pełnoobjawowo, a symptomy choroby są nasilone (ryzyko ciężkiego przebiegu WZW A wzrasta wraz z wiekiem).
Tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby mogą wystąpić tzw. objawy zwiastunowe - grypopodobne i dyspeptyczne (nudności, biegunka). Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby - żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie zwiększa się poziom żółtego barwnika - bilirubiny. Żółtaczka znika po około miesiącu.
Ponadto pojawiają się:

 • złe samopoczucie
 • osłabienie
 • gorączka
 • brak apetytu
 • nudności i wymioty
 • ból brzucha
 • ból mięśni i stawów
 • świąd skóry
 • ciemniejsze zabarwienie moczu
 • odbarwiony stolec

Objawy ostre ustępują najczęściej po kilku dniach.

WZW A - diagnoza

W przypadku podejrzenia WZW A wykonuje się badania krwi. Jeśli doszło do zakażenia, stwierdza się zwiększenie w osoczu aktywności enzymów wskaźnikowych wątroby - aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz wzrost stężenia bilirubiny. Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie wyników badania serologicznego, wykrywającego przeciwciała anty-HAV.

WZW A - leczenie

Choroba ustępuje samoistnie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy. Nie ma leku, który przyspieszyłby eliminację wirusa z organizmu. Choremu zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej, odpowiednią dietę i nawodnienie. W razie nasilonego świądu pacjentowi można podawać leki.

WZW A - powikłania

Powikłania WZW A są groźne i mogą doprowadzić do śmierci. Należą do nich cholestaza (zastój żółci, żółtaczka cholestatyczna), anemia aplastyczna (aplazja szpiku), ostra niedokrwistość hemolityczna czy nadostre zapalenie wątroby.
Ponadto może dojść do nawrotów (w 10-20 proc. przypadków).
Zakażenie HAV nie prowadzi do rozwoju marskości wątroby i pierwotnego raka wątroby. Wirus HAV nie wywołuje przewlekłego zapalenia wątroby.

WZW A - szczepionka najskuteczniejszą ochroną przed wirusem
Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania WZW A jest szczepienie ochronne. Po kompletnym cyklu szczepienia w ciele powstają przeciwciała, które mogą chronić przed żółtaczką typu A nawet przez całe życie. Wymagane są dwie dawki szczepionki podane w schemacie 6 - 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, szczepienie przeciwko WZW A jest zalecane:

 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A;

WZW A (wirusowe zapalenie wątroby typu A) - zapobieganie

 • przestrzegaj zasad higieny, także podczas przygotowywania posiłków;
 • spożywaj potrawy po obróbce termicznej (gotowane, pieczone, smażone). Unikaj zwłaszcza niegotowanego mięsa oraz skorupiaków oraz kupowania żywności na ulicznych straganach;
 • pij wyłącznie butelkowaną lub przegotowaną wodę (zwłaszcza podczas pobytu za granicą);
 • chroń jedzenie przed owadami

 

Loading...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zawiadamia, iż wg. danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od
1 października 2016 r. do 19 września 2017 r. zgłoszono do ECDC  75 przypadków choroby legionistów wśród osób powracających z Dubaju (obywateli 14 krajów  UE).

Z uwagi na odnotowany wzrost zachorowań na Legionelozę wśród turystów  informuję podróżujących (zwłaszcza tych powyżej 50 r.ż palących oraz z obniżoną odpornością) o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów choroby układu oddechowego w ciągu dwóch tygodni od powrotu z Dubaju, w celu przeprowadzenia wczesnej diagnozy i zastosowania właściwego leczenia.

Informacje o Legionelozie

 IMG 20170715 204150

Zgodnie z art. 7 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy a za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann i tym samym za zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialni są właściciele lub zarządzający takimi obiektami.
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmuje się sprawdzaniem jakości wody w fontannach, ponieważ nie jest ona przeznaczona do spożycia przez ludzi, ani do kąpieli. Za stan i czystość tych wód odpowiadają służby miejskie, które oczyszczają wodę ze śmieci oraz stosują inne zabiegi, które poprawiają jedynie wygląd, a nie jakość wody - woda pozornie wyglądająca na czystą może być skażona.
W przypadku napicia się takiej wody może dojść do zatrucia pokarmowego, natomiast kąpiel może grozić wystąpieniem m.in. zapalenia spojówek, uszu, stanem zapalnym dróg moczowych i pęcherza,  schorzeniami dróg oddechowych, wysypkami skórnymi czy grzybicą stóp. Powodem mogą być obecne często w wodzie fontanny chorobotwórcze bakterie, wirusy i pasożyty odzwierzęce (do zanieczyszczenia wody dochodzi poprzez kontakt ze zwierzętami, w tym m.in. mocz zwierzęcy, odchody ptaków itp.), których namnażaniu może sprzyjać wysoka temperatura.
Fontanny są także  źródłem  aerozolu wodnego, który może nieść za sobą  zanieczyszczenia mikrobiologiczne np. bakterie Legionella, mogące drogą wziewną  wywołać zakażenia
Ponadto konstrukcja obiektów, które mają wiele wystających elementów czy wejście na dysze fontanny umieszczone w brodziku może spowodować ich uszkodzenie, ale także zranienia lub inne groźne uszkodzenie ciała. Śliska nawierzchnia brodzika może przyczynić się do poślizgnięcia w czasie zabawy w wodzie.
Fontanny miejskie są jedynie obiektami architektury pełniącymi funkcję ozdobną placów, skwerów i parków. Przebywając w  tych miejscach należy kierować się zdrowym rozsądkiem oraz regulaminami korzystania z fontann, które informują, że woda nie jest przeznaczona do picia i kąpieli.

W piątek 30 czerwca 2017r. w wieku 64 lat zmarł Krzysztof Kaczorek – Radca Prawny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie.

Urodził się dnia 12 kwietnia 1953 r. w Gnieźnie.

W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 11 grudnia 1992r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Radców Prawnych.

Pierwszą pracę jako starszy referent podjął w Fabryce Maszyn i Urządzeń Pakujących w Gnieźnie (od 01.10.1977r. do 17.01.1980r.). W roku 1980 objął funkcję Kierownika Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie (18.01.1980 – 27.05.1984). Następnie w latach 1984 – 1992 zatrudniony był w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie na stanowisku St. inspektora w Wydziale Organizacyjno – Prawnym oraz Kierownika Wydziału Lokalowego.

Od 1992 rozpoczął pracę jako Radca Prawny w Urzędzie Rejonowym następnie Powiatowym (Rejonowym) Urzędzie Pracy (do 31.03.2003). W latach 1995 – 1997 zatrudniony był również w Centrali Nasiennej w Gnieźnie (od 15.031995 do 30.04.1997r.).

W swojej karierze zawodowej współpracował z biurem Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, w którym udzielał porad prawnych od 1993r. do 2015r. Przez wiele lat prowadził własną kancelarię.

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie podjął pracę od 14 kwietnia 2003r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku Radcy Prawnego.

Był rzeczowym i wnikliwym obserwatorem zmian w dziedzinie prawa administracyjnego z zamiłowania kolekcjonerem monet i unikalnych wydań książkowych.

Był dobrym kolegą, nieraz żartem i wesołym słowem pomagał spojrzeć na troski i problemy dnia codziennego.

Będziemy Cię Krzysztofie dobrze wspominać.

Krzysztof

W ramach edukacji zdrowotnej dzieci, w Przedszkolu Nr 10 ul. Sobieskiego 22 oraz w Przedszkolu Nr 9 ul. Radosna 4 w Gnieźnie, przeprowadzono zajęcia na temat racjonalnego i zdrowego odżywiania. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemipologicznej w Gnieźnie p. Hanna Buczyńska i p. Katarzyna Łaniecka wraz z dziećmi w trakcie interaktywnych zajęć wykonali „Talerz zdrowia”. Dzieci przez zabawę i aktywny udział poznały podstawowe zasady prawidłowego żywienia w oparciu o najnowszą piramidę zdrowia.