koronaslder


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że od 1 kwietnia 2018r. Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Poznaniu wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV znajduje się pod nowym adresem: ul. Mickiewicza 4/5 (punkt pobrań DIAGNOSTYKA) w Poznaniu.

Czynny w:

poniedziałek w godz. 16.00 – 20.00

czwartek w godz. 16.00 – 20.00

piątek w godz. 16.00 – 20.00

Telefon informacyjny: 730 110 830 czynny w czwartki w godz. 9.00 – 11.00.

e-mail Punktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zał. nr 15 Ewelina Pieńkowska 100x70 1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informacje o możliwości wykorzystania w działaniach profilaktycznych, plakaty i ulotki na temat zapobiegania zakażeniom wirusem grypy. Materiały  zostały przygotowane przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej.

Plakaty i ulotki do pobrania: ikony wsse 02

stopdopalaczPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informacje o wynikach ogólnopolskiego badania „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”. Badanie zostało zaprojektowane i przygotowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnymi i przeprowadzone we wrześniu 2016 roku w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety na reprezentatywnej grupie 5.500 uczniów w wylosowanych szkołach w Polsce (w tym w trzech szkołach w powiecie gnieźnieńskim). Głównym celem projektu było uzupełnienie wiedzy w obszarze funkcjonowania rynku „nowych narkotyków”, stanowiących istotne zagrożenie dla młodych Polaków. Uzyskane wyniki miały posłużyć lepszemu dopasowania działań profilaktycznych, mających służyć znaczącemu ograniczeniu problemu tzw. „dopalaczy”.

Czytaj więcej: Wyniki ogólnopolskiego badania „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”

whoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie  informuje, że Światowy Dzień Zdrowia w 2018r., przypadający 7 kwietnia, będzie przebiegał pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”, a jego temat przewodni to „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”. Celem tego Dnia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Światowa Organizacja Zdrowia, podejmując temat dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, chce inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z  opieką zdrowotną, by podjęli działania sprzyjające tej opiece. Więcej informacji  znajduje się w załączniku - Światowy Dzień Zdrowia – kluczowe założenia kampanii.

Umów się na bezpłatne szczepienie !

4. Plakat Wiosna bez pneumokokˇw 1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie  informuje, iż w ramach akcji ,,Wiosna bez pneumokoków’’ od dnia 20 marca do 29 czerwca 2018 r będzie można skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.

Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci z roczników 2013 -2016 do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml.) podawanych w odstępie co najmniej 2 miesięcy. Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do dnia 20 kwietnia 2018 roku.  Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne!

Czytaj więcej: Wiosna bez pneumokoków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok” do udziału w konkursie fotograficznym na temat profilaktyki raka szyjki macicy (regulamin w załączeniu). Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, a partnerami przedsięwzięcia Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

Czytaj więcej: Konkurs "Wybierz życie - pierwszy krok"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w konkursie „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu, a partnerami przedsięwzięcia Kuratorium Oświaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii. Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu gry planszowej, która ma propagować zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Regulaminu konkursu i zgoda na udział dziecka w konkursie:

Czytaj więcej: Palić, nie palić – oto jest pytanie?

balwanFerie zimowe na terenie województwa wielkopolskiego trwały od 12 do 23 lutego 2018r.

W tym czasie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadzili 20 kontroli. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowano w formie wyjazdowej  oraz w formie półkolonii w miejscu zamieszkania.

W czasie działań kontrolnych pracownicy stacji zwracali szczególną uwagę na stan sanitarno-higieniczny, techniczny pomieszczeń i ich wyposażenia, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie prawidłowych warunków do utrzymania higieny osobistej  i posiadanie dokumentacji zdrowotnej personelu i uczestników.

Czytaj więcej: Informacja na temat wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA, w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. "dopalaczach".

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

- ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,

Czytaj więcej: Ostrzeżenie przed użyciem opioidów

W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Ustawa wprowadza:

· całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);

· całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;

· obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.

Czytaj więcej: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków świadczenia usług w solariach

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej licznymi nieścisłościami i niedomówienia dotyczącymi przerwania ciągu chłodniczego i bezpieczeństwa szczepionek, publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Na jakim obszarze wystąpił  problem?

Podanie szczepionek, które były przechowywane w lodówkach przychodni poza zakresem temperatur określonych w charakterystyce produktu leczniczego (CHPL) miało miejsce w 10 podmiotach na terenie powiatów gorzowskiego i zielonogórskiego.

Ilu pacjentów otrzymało szczepionki spoza łańcucha chłodniczego?

Czytaj więcej: Szczepienia – pytania i odpowiedzi

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Czytaj więcej: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018...

EUROPEJSKA KAMPANIA Z CYKLU:

 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem: „ substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Cele kampanii zaplanowane na lata 2018-1019:

  1. Zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
  2. Propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  3. Wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy;
  4. Hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
  5. Pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
  6. Zwrócenie się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.);
  7. Pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.
Czytaj więcej: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Podkategorie