koronaslder


 

Aktualne dane odnośnie zachorowań z powodu koronawirusa w powiecie gnieźnieńskim.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w dniu 02.04.2020 r. (godz. 11:30) z powodu podejrzenia COVID-19:

- objętych nadzorem epidemiologicznym są 33 osoby;

- hospitalizowanych jest 7 osób;

- poddanych kwarantannie/izolacji na podstawie decyzji PPIS w Gnieźnie jest 15 osób.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim stwierdzono jeden przypadek zarażenia koronawirusem.


Aktualne dane dot. zachorowań z powodu koronawirusa w województwie wielkopolskim - link: https://wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/410-covid-19

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Lidl sp. z o.o. sp. k., ze względu na bezpieczeństwo konsumentów z alergią na siarczyny, samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku produktu „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020 i poinformowała organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych działaniach.

Zagrożenie:

Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała, że ostatnie badanie ww. produktu wykazało obecność niezadeklarowanej substancji alergennej – dwutlenku siarki. Klienci z alergią na siarczyny nie powinni spożywać wycofywanego produktu ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej. Dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g”

Data minimalnej trwałości: 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Producent: Trüller Knabber – Gebäck GmbH, ul. Erna – Scheffler – Str. 3, 51103 Köln, Niemcy

Czytaj więcej: Wycofanie produktu pn. „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020...

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Źródło GIS, link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w celu wzmocnienia działań promocyjnych dotyczących konkursu „Szkoła wolna od używek” przekazuje zaproszenie do udziału w konkursie podpisane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół ponadpodstawowych.  Przypominam, że termin nadsyłania prac konkursowych wraz  z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie upływa dnia 8 kwietnia 2020r.

Szkoła wolna od używek

Szkoła wolna od używek

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje informację otrzymaną od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który we współpracy
z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Higienicznego, zwraca się z prośbą
o rozpowszechnienie informacji o Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Pro Salute pod hasłem „Tulipany Mocy”.

Akcja dotyczy dzieci z dystrofią mięśniową i ma na celu dostarczenie społeczeństwu wiedzy nt. dystrofii mięśniowej i uwrażliwienie otoczenia na problem osób z dystrofią mięśniową Duchenne'a.

Więcej szczegółów na stronie www.prosalute.com.pl

Jak skutecznie dezynfekować ręce

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest  przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu

Czytaj więcej: Jak skutecznie dezynfekować ręce

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY OSTRZEGA,

w ostatnim czasie, głównie na terenie województwa łódzkiego, pojawia się narkotyk dostępny w postaci plastycznej masy do palenia (sztuczny haszysz – fake hash), w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym, sprzedawany przez dilerów w woreczkach strunowych, bez etykiety. Hasan, bo tak nazywany jest przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy (odurzenie) może powodować zatrucie, a nawet zgon.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plastycznej masy do palenia (sztuczny...

szkolenie Wybierz życie

szkolenie wybierzżycieDnia 12.02.2020r. w Sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie odbyło się spotkanie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Jest to ogólnopolski program dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy, który w powiecie gnieźnieńskim realizowany jest w 7 szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia prowadził lek. ginekolog – p. Wojciech Łącki, który omówił przyczyny, epidemiologię, objawy, leczenie i zapobieganie rakowi szyjki macicy. Odbyła się także dystrybucja materiałów do realizacji programu. W szkoleniu udział wzięło  6 koordynatorów programu oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie-razem 13 osób.

szkolenie Walentynki1

W związku z akcją Bezpieczne Walentynki pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadził spotkanie z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie nt. profilaktyki HIV/AIDS. Omówiono min. epidemiologię HIV/AIDS na świecie i w Polsce, drogi, przebieg  i ryzyko zakażenia, testowanie w kierunku wirusa HIV, terapię ARV. Uczniom  przekazano ulotki nt. HIV/AIDS oraz adresy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, numer telefonu zaufania i adres strony poradni internetowej. W spotkaniu udział wzięło 80 uczniów.

szkolenie szczepieniaW dniu 12.02.2020r. w Przedszkolu nr 3 w Gnieźnie oraz 13.02.2020r. w Przedszkolu w Niechanowie odbyły się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli nt. obowiązkowych szczepień ochronnych. Pracownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przekazywał treści w zakresie szczepień tj. - co to jest szczepionka, jak działa, czy szczepienia są skuteczne i bezpieczne, obowiązek szczepień, niepożądane odczyny poszczepienne, sytuacja epidemiologiczna w zakresie niektórych chorób zakaźnych. Rodzicom przekazano ulotki nt. szczepień. W szkoleniach wzięło udział łącznie 101 rodziców oraz przedstawiciele przedszkoli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, mając na uwadze zadania realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego wody, przekazuje link do opracowania pt.: Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów.  Opracowanie zostało sporządzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przekazuje Państwu ulotkę: Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych, zawierającą skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich.


Link:  https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zbior-zasad-dobrej-praktyki-dla-konsumentow-korzystajacych-z-wody-ze-studni-oligocenskich-publicznie-dostepnych-kompendium-dla-konsumentow/

papieroskosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaprasza do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych (corocznie bierze w nim udział około 6 tysięcy uczniów z 40 % szkół podstawowych województwa wielkopolskiego).Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e-papierosów, poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów, promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Prace konkursową, która zajęła 1 miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do dnia 6.04.2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno


 Źódło: https://wsse-poznan.pl/images/REGULAMIN_KONKURSU_Pali%C4%87_nie_pali%C4%87_2020.pdf

Podkategorie