logopis

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  dotyczy wodociągu zakładowego Malczewo zaopatrującego mieszkańców wsi Malczewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

1

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu